FET od danas izdaje dva međunarodna znanstvena časopisa- VIDEO

FET od danas izdaje dva međunarodna znanstvena časopisa- VIDEO-63530

REVIEW OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS I ECONOMIC RESEARCH
Danas je na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  održana konferencija za medije povodom predstavljanja dvaju međunarodnih znanstvenih časopisa koje ova znanstveno nastavna ustanova publicira – jednog novog časopisa Review of Innovation and Competitiveness (RIC), čiji je prvi broj upravo objavljen, i drugog, etabliranog časopisa, Economic Research – Ekonomska istraživanja (RERO)- najbolje rangiranog časopisa iz polja ekonomije u Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović, dekanica fakulteta i uz prof.dr.sc. Marinka Škare, urednica novog časopisa RIC, kazala je kako je iznimno važno da znanstvenici mogu svoje radove objavljivati u časopisima radi izbora u nova znanstvena zvanja. Podsjetila je i kako FET ima dugu tradiciju izdavanja znanstvenih časopisa, još od 1980-ih godina, kada je objavljivan časopis Gospodarstvo Istre. Marinko Škare, urednik ovog časopisa, istaknuo je kako ga je od 2000.-ih naslijedio časopis RERO.
O svojoj 55. obljetnici FET je počeo s objavljivanjem i drugog međunarodnog znanstvenog časopisa – RIC.  Publiciranje međunarodnih znanstvenih časopisa veoma je važno za znanstveno nastavne ustanove, poput FET-a, jer je to jedan od kriterija za mjerenje njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti.

Časopis RERO predstavio je njegov dugogodišnji glavni urednik – prof.dr.sc. Marinko Škare. Riječ je o znanstvenom časopisu kojim se znanstvenoj, ali i široj gospodarskoj i cjelokupnoj društvenoj javnosti nastoje prezentirati nalazi istraživanja iz područja društvenih znanosti, s osobitim naglaskom na gospodarska stanja i kretanja u zemljama Jugoistočne Europe. RERO odlikuju sljedeće kvalitete: njegova međunarodna prepoznatljivost, otvoren pristup (open access) - radovi su međunarodno vidljivi i dostupni za besplatni pregled i preuzimanje (download), ima više od 150 recenzenata radova (90% stranih) čiji se broj konstantno povećava, jačanje njegova faktora odjeka (impact factor) kroz godine.
Danas je najbolje rangirani časopis iz polja ekonomije u Hrvatskoj. Od 2009. godine RERO  je indeksiran u Web of Science (WoS) bazi podataka, najopsežnijoj i naraznovrsnijoj dostupnoj istraživačkoj platformi. Hrvatska se, usporedbe radi, po podacima o broju časopisa iz polja ekonomije koji se nalaze u WoS bazi podataka može svrstati uz bok susjednih država, Italije i Austrije, dok iza njih slijede susjedne države, Mađarska, Slovačka i Slovenija.

Od srpnja 2014. godine RERO izlazi u suizdavaštvu FET-a i Taylor & Francis - Routledge Group. Taylor and Francis Group (Informa UK limited) prestižan je akademski izdavač, dok je Routledge Group najstariji i najveći akademski izdavač u svijetu, od davne 1778. godine. Ovim velikim dostignućem Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i FET svrstali su se uz bok uglednih i prestižnih međunarodnih sveučilišta i fakulteta iz polja  ekonomije i upisali se na međunarodnu kartu znanstvene izvrsnosti. Faktor odjeka časopisa u 2014. godini iznosio je 0.432, temeljem čega je časopis bio rangiran kao 77 u svijetu iz grane opće ekonomije te 277 u svijetu iz područja ekonomije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta časopis je rangiralo prema kriterijima izvrsnosti na 1. mjesto iz područja društvenih znanosti te na 3. mjesto iz svih područja znanosti, među sveukupno 195 znanstvenih časopisa koji se objavljuju u Hrvatskoj.

RIC je predstavila prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović. Časopis će izlaziti 4.puta godišnje a namijenjen je objavljivanju znanstvenih radova čiji su autori istraživači s visokoškolskih i znanstvenih institucija, kreatori politika, ekonomski stručnjaci i drugi vodeći intelektualci koji proučavaju inovacije i konkurentnost na mikro (razini poduzeća) i makro razini (razini nacionalnih gospodarstava). Za objavu su dobrodošla teorijska i primijenjena istraživanja koja naglasak stavljaju na međunarodnu trgovinu, resurse i uvjete poslovanja, uvjete potražnje, strategiju poduzeća, strukturu i rivalstvo, talente ljudi, istraživačke i razvojne sposobnosti, usvajanje novih tehnologija, organizacijske i upravljačke faktore, modele i procese inovacija, pravo i politiku inovacija, inovacijsko umrežavanje, marketing inovacija, klastere i umrežavanja te druge teme koje pripadaju području ekonomije inovacija. RIC će također nastojati podastrti pregled radova koji se tiču najvažnijih tehničkih i društveno ekonomskih faktora koji upravljaju industrijom informacijskih tehnologija. U skladu s njegovim programskim opredjeljenjem, RIC će nastojati objasniti što se događa u utrci za globalnom inovacijskom prednosti, zašto se događa gospodarski pad najrazvijenijih gospodarstava 21.  stoljeća, utvrditi promjene i dinamiku inovacija i inovacijskih politika u svijetu, opisati načine izgradnje inovacijskih prednosti kako bi se prevladale barijere u inovatorstvu.

Časopis će izlaziti kvartalno (četiri broja godišnje), te će se ubrzo pokrenuti postupak njegove indeksacije u međunarodno priznatim bazama. Glavni urednici časopisa su prof.dr.sc. Marinko Škare i prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović, a tajnica Katarina Kostelić. Uređivački odbor časopisa čine međunarodno priznati znanstvenici iz SAD-a, Australije, Kine, Italije, Poljske, Estonije, Litve i Hrvatske. ( J.V./ Foto i video : Safet Omerović Basso)

Video vezan uz članak