Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom o budu?oj suradnji sa saborskim zastupnicima

OSVRT NA PROGRAME POLITI?KIH STRANAKA
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom najavljuje konferenciju za novinare koja ?e se održati  u ?etvrtak, 22. studenoga u prostorima Društva u MC Rojcu s po?etkom u 11 sati.Tema ove konferencije biti ?e osvrt na programe politi?kih stranaka, tj. na njihove programe vezane uz poboljšanje životnog statusa osoba sa motori?kim disfunkcijama. Na konferenciji ?e isto tako biti iznijet prijedlog daljnje suradnje udruge društva osoba s tjelesnim invaliditetom sa saborskim zastupnicima odnosno klubovima zastupnika, koji ?e biti sastavljen u 5 to?aka te ?e biti dostavljen zastupnicima nakon konstituiranja novog saziva Sabora RH. Konferenciju ?e voditi Mladen Pucari? uz sudjelovanje predsjednika Društva Armanda Radolovi?a te tajnice Društva Zuzane Hoti – Radolovi?. (D.H.)