Dr.Branka Butorac nominirana za visoko međunarodno priznanje

JOŠ JEDNO PRIZNANJE „DOWN CENTAR PULA“
Dr. Branka Butorac, predsjednica Down Centra Pula nominirana je za World Down Syndrome Day Awards od strane South eastern Europea Health Network. SEE HN. SEE HN je politički i institucionalni forum osnovan od strane Vlada Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Moldavije, Srbije i Makedonije u cilju promocije mira, pomirenja i zdravlja u regiji. Projekt "Achieving social cohesion by shifting the care for children with disabilities from institutions to community care" – "Postizanje socijalne kohezije u transferiranju skrbi za djecu s posebnim potrebama sa institucija na lokalnu zajednicu" fokusiran je na razvoj, jačanje i implementaciju skrbi  odnosno usluga za djecu u jugoistočnoj europskoj regiji. Dr. Branka Butorac je izvanredan član SEE HN-a  njeno volonterstvo i profesionalne aktivnosti u ojačale i obogatile živote mnogih s Down sindromom u Hrvatskoji cijeloj regiji. SEE HN je ponosan što je Dr. Branka Butorac Projektni menadžer i u cijelosti podržava njenu nominaciju na 2011. World Down Syndrome Day Voluntary and Professionals Awards. (REX)