Dr. Orožen Adami?: Kontakti izme?u naših ljudi nikad nisu bili poreme?eni

SLOVENSKI VELEPOSLANIK U RH UVELI?AO DANE SLOVENSKE KULTURE

Poseban gost na upravo završenim Danima slovenske kulture u Puli bio je veleposlanik Republike Slovenije u RH dr. Milan Orožen Adami?. Neposredno nakon folklornog nastupa skupine "Emona", u subotu 14. travnja, na Narodnom trgu, Regional Express mu je postavio nekoliko pitanja.

R: Gospodine Orožen Adami?, kako je slovensko veleposlanstvo uklju?eno u organiziranje Dana slovenske kulture?

Nismo uklju?eni aktivno, ali Republika Slovenija raspisivanjem godišnjih natje?aja za financiranje ovakvih i sli?nih aktivnosti, pomaže društvima Slovenaca u svijetu. U zadnje vrijeme pokušavamo pomo?i društva i kroz održavanje prostora, ali, znate kako je, uvijek je premalo novca. Mi u veleposlanstvu pomažemo kako umijemo. Moj je zadatak jednostavan: posje?ujem sva slovenska društva u Hrvatskoj i drago nam je da ih je sve više. Prije desetak godina u Hrvatskoj ih je bilo desetak, a danas ih je ve? 16 i drago nam je da taj broj i dalje raste. Želim istaknuti da u mom dolasku ovdje nema nikakvih politi?kih konotacija i da na ovakvim druženjima nikad ne razgovaramo o politi?kim pitanjima, nego o životnim stvarima. Slovenskim društvima pomažemo i s organiziranjem konzularnih dana. Tada, u okviru naših mogu?nosti, naša konzularna služba pomaže u rješavanju nekih životnih problema, primjerice, kako se upisati na fakultet u Sloveniji, kako rješavati pitanja vezana za državljanstvo. Tada zainteresirani za ta pitanja ne trebaju odlaziti u Zagreb, ve? se sve organizira u prostorijama društva, kao što je to nedavno bio slu?aj u Puli. Konzularni dani se organiziraju naj?eš?e jednom ili dvaput godišnje i uvijek na poziv društva.

R: Kako gledate na aktualnu suradnju Slovenije i Hrvatske?

Kontakti izme?u naših ljudi nikad nisu bili poreme?eni. Jedni i drugi smo relativno mlade nacije i nema nas mnogo. Nema nam zato druge nego sura?ivati, stoga, sura?ujmo i svi ?emo nešto imati. Žao mi je što se, ipak, ponekad javljanju neke tenzije…

R: Koja je vaša ocjena položaja slovenske manjine u Hrvatskoj?

Mislim da manjine nemaju problema na formalnoj razini. Tu je sve u redu, u tom je smislu hrvatski zakon fer. Ipak, svaka manjina ima vlastite probleme, a ?ak im i naziv govori da se pripadnici te skupine nalaze u nekoj specijalnoj situaciji. Manjine se oživljavaju i kroz ovakve aktivnosti, kroz druženja i sli?no. Iako se i oni koji su ro?eni ovdje osje?aju više Hrvatima, ipak su vezani za slovensku tradiciju. Ništa se na formalnoj razini nije pogoršalo, ali nam je žao da suradnja nije na višoj razini. Hrvatska je prošla težak rat, Slovenija je, pak, brzo to sve prošla… Sre?om, dosta smo brzo ušli u EU, pa NATO, uveli smo euro, trenutno je naš BDP dvostruko viši od hrvatskog.... Hrvati si žele isto, a mi im to od srca želimo. Duboko smo svjesni da ?e se, kad Hrvatska pristupi Europskoj uniji, tada sve lakše ure?ivati. (S. Š.)