Down Syndrome Pula domaćin partnerima u projektu “Up&Go”

Down Syndrome Pula domaćin partnerima u projektu “Up&Go”-100321

RADI SE O TREĆEM SASTANKU PARTNERA U PROGRAMU ERASMUS+
Treći sastanak partnera u Erasmus + projektu Up&Go održava u Down Syndrome Centru Pula 23. i 24. rujna. Povodom sastanka održana je tiskovna konferencija na kojoj je Ivica Butorac, član Uprave Down Syndrom Centra i učesnik programa, upoznao medije sa ovim programom koji bi trebao služiti profesorima tjelesnog i trenerima sportskih klubova da se upoznaju sa sistemom rada osoba s Down sindromom u sportu.

DSC Pula sudjeluje u međunarodnom Erasmus+ projektu u kojem su još uključeni partneri iz Norveške, Litve, Švedske i Rumunjske, a sve pod vodstvom Sveučilišta iz Kristanstada iz Švedske, a sa tog sveučilišta i dolazi koordinator projekta Martin Persson, koji je i sam objasnio značaj projekta.

Do sada su održana dva sastanka, u Kristianstadu u Švedskoj i u Stavangeru u Norveškoj, te sada dva dana u Puli.

Cilj ovog projekta "Up&Go" je u tome da se osobe s invaliditetom uključe u sustav sporta, a za sada je sve na tom planu rađeno stihijski i sa malo informacija prema stručnim kadrom. U Istri se većina klubova odazvala za anketu koju su napravili u sklopu programa, a koja je dokazala da treneri i sportski radnici nisu dobro upoznati s radom i mogućnostima osoba s Down sindromom, a uglavnom je opravdanje da se usporava rad s ostalim sudionicima treninga, a to bi se kroz sustav, strpljenje i učenje moglo znatno promijeniti.

Ivica Butorac je naglasio da je ovo novi program u svjetskim razmjerima i da je i zato prošao u programu Erasmus+, s napomenom da su sredstva za program osigurana iz Švedske i DSC Pulu su sami kontaktirali iz Sveučilišta u Kristanstada da bi vidjeli zainteresiranoct pulskog centra u partnerstvu.

Spomenimo na kraju da su za sada istraživanja pokazala da djeci s Down sindromom više pašu individualni sportovi kao što su atletika i plivanje, od grupnih sportova, iako je jedna djevojčica prije 6-7 godina bila uključena u rad ženskog košarkaškog kluba, a trenutno je aktualna i suradnja s nogometnim klubom Istra 1961.

(rex/foto Elvis Malagić)