Dogovor nije postignut za polovicu privatnih vrtića

Dogovor nije postignut za polovicu privatnih vrtića-138789

NEMA DOGOVORA ZA PREKO 50% DJECE SMJEŠTENIH U PRIVATNE VRTIĆE 

Dana 11.08.2023. u 10,00 sati održan je sastanak radne skupine. 
 Navedeni  sastanak svojim sadržajem nije uopće bio radni sastanak, jer na njemu uopće nije bilo govora o mogućim rješenjima i načinima sufinanciranja djece, već su opet prezentirani podaci analize koju je za Grad izradio Coin Na sastanku nismo uopće  dobile odgovor na ključno pitanje  susreta, a odnosi se na prihvaćanje ili neprihvaćanje Izmjena i dopuna Sporazuma koje je Udruga dostavila  Gradu, a temeljenu na  partnerskoj suradnji koja se očekuje.
 Smatramo da je nakon godinu dana od početka pregovaranja o ovoj problematici i odugovlačenja, jer i ovaj  sastanak smatramo odugovlačenjem, ovaj problem treba hitno riješiti. Na Gradu je da se javnosti i Udruzi jasno i nedvosmisleno izjasniti o izmjenama Sporazuma koje je Udruga dostavila Gradu prvenstveno iz razloga što  pojam suradnje to nalaže. Nadalje od Grada tražimo  da zajedno, sve tri zainteresirane strane, pravovremeno definiramo točke pojedinog sastanka radne skupine i  plan radnih sastanaka koji slijede, kako bi i roditelji mogli pratiti napredak pregovora. 

Ovakav način suradnje nije ono što je Udruga tražila u ovih godinu dana pregovora s Gradom, jer ovo se ne može nazvati suradnjom. Pregovaranje na način: jednostrano sastavljenog sporazuma s odredbama koje su suprotne zakonima i na štetu privatnih vrtića, dostavljanje istog „ispod stola“  pojedinačnim verbalnim uvjeravanjem ravnateljica sa ciljem „pregovaranja i sporazumijevanja“  nije u skladu s takvom institucijom. 

U duhu „suradnje“ Grad je nakon radne skupine sazvao tiskovnu konferenciju na kojoj je prezentirao podatke Coin-a, no na istu nije pozvao ni predstavnika roditelja ni Udruge. Grad kao institucija  trebala bi  biti primjer etičnosti i moralnosti, kako u pregovaranju tako i donošenju odluka pa se pitamo zašto ostali sudionici radne skupine nisu pozvani na tiskovnu konferenciju. 
  Radni sastanak je dogovoren da se nađe  konstruktivni način dolaska do rješenja izjednačavanja  sufinanciranja, da ne dođe do  podizanja cijene za roditelje.
Udruga je došla na sastanak da se razmotre dostavljene izmjene, s prijedlozima kako iznaći i druga rješenja kojima bi postigli izjednačavanje djece. Nažalost na sastanku nismo dobili tu mogućnost. 
  I dalje smo stava da jednokratne pomoći odmiču fokus s pravog problema niti ga rješavaju. 
Lijepo zvuči kada se kumulativno prezentira „Od prvotnog financijskog plana za 2022. do danas, izdvajanja za predškolski odgoj drugih osnivača povećana su za ukupno 658.000 eura odnosno 5.000.000,00 kn“, no u cijeloj toj izjavi ima nekoliko problema. 
1.    Grad ne povećava sredstva privatnim vrtićima nego djeci u privatnim vrtićima 
2.    Grad u istoj toj izjavi namjerno izostavlja koliko je u istom tom razdoblju povećao davanja za djecu u gradskim vrtićima (povećanje plaća djelatnicima temeljem kolektivnog ugovora) te da smanjenja razlike u izdvajanju za djecu nema. 
Zato molimo Grad i nadležni odjel da nam dostave koliko su u tom istom razdoblju povećana izdvajanja iz Proračuna za predškolske ustanove kojima je osnivač. 
Isto tako uočili smo nepotpune podatke u analizi koju je Grad prezentirao pa molimo točne iznose prosječne plaće ravnatelja, odgojitelja i ostalog osoblja (svaka stavka zasebno) te naznaku radi li se o bruto ili neto iznosu? 

I opet naglašavamo:
-     Grad radi analizu, Udruga želi Plan. 
-    Grad miče ostalo osoblje iz svojih kalkulacija i prezentacija, Udruga se bori da stvori jednake uvjete za svu predškolsku djecu, a to znači osigurati i pomoćno osoblje između ostalog 

Tiskovnom konferencijom  i svojim istupima Grad  odmiče od srži problema. Ni u jednom trenu ne navode pravi razlog pregovora Udruge, roditelja i Grada, a to je:

Djeca u predškolskim ustanovama zaslužuju jednaka izdvajanja iz Proračuna (sufinanciranje). 
Naglašavamo da je podizanje cijene roditeljima zadnje što Udruga želi.

 Udruga želi da se izdvajanja za svu djecu izjednače, a time bi roditeljski udio ostao na sadašnjoj razini.  Kako bi se dobila realna slika Udruga pa tako i roditelji su predložili da se angažira nezavisni sudski vještak za financije.  I ovim putem molimo Grad da se izjasni i po ovom pitanju. 
 Određivanjem svih cijena usluge, roditeljskog dijela i sufinanciranja, Grad zadire u određivanje ekonomske cijene što je suprotno zakonu, ali tom odredbom realno ne štite roditelje već sebe. 

Svjesni smo promjena koje su se do sada dogodile, koje podržavamo te trenutne situacije s proračunom, no  nužno je da se donese konkretni, pisani, plan daljeg povećanja subvencije za predškolsku djecu do 31. 12.2023. uz unos odredaba za izjednačavanjem u novom Sporazumu koji će važiti od 01.01.2024. 

Udruga se bori za jednakost sve predškolske djece i to je trenutno naš osnovni cilj.
Lorena Banko-Veličković 
Predsjednica Udruge privatnih vrtića Istarske županije