Djelatnici gradskih vrtića u Puli napuštaju Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

Djelatnici gradskih vrtića u Puli napuštaju Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije-142849

NESLAGANJE U PREGOVORIMA 
U našu redakciju stiglo je priopćenje od djela radnika oštećenih u ostvarivanju svojih materijalnih prava od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

U gradskim vrtićima Grada Pule događa se presedan u pregovaranju za materijalna  prava radnika. Posljednjih godinu dana dio djelatnika gradskih vrtića nije zadovoljan načinom na koji u njihovo ime kolektivno pregovara Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKiD). Spomenuti sindikat u više je prilika odbio zastupati interese svih svojih članova te je dio članova izostavljen na temelju prosudbe predstavnika sindikata. Točnije, prilikom pregovaranja za povećanje plaća djelatnika dječjih vrtića, sindikat je u nekoliko navrata izostavio tražiti povećanje koeficijenata složenosti poslova za djelatnike s visokom stručnom spremom, dok je za druge radnike to učinio. Pokušaji izostavljenih članova da sindikat uvaži njihove upite nije dao rezultata te su se djelatnici obratili svom osnivaču, Gradu Puli za posredovanje u rješavanju ovog pitanja. Grad Pula je u više navrata pokazao sluh i dobru volju za rješavanjem ove situacije putem kolektivnog pregovaranja, ali i putem internih akata vrtića za čije donošenje je u potpunosti nadležan Grad Pula. Nažalost, spomenuti sindikat je opstruirao dobru volju Grada Pule i zaustavio donošenje pravnog akta kojim bi se regulirali koeficijenti izostavljenih djelatnika.

Iako je sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uređen jasnim zakonskim okvirom na temelju kojeg ostali sindikati uspješno pregovaraju za materijalna prava zaposlenih u dječjim vrtićima, spomenuti sindikat taj zakonski okvir negira na štetu članova koje zastupa. Zbog takvog stava trpe radnici koji ne mogu ostvariti svoja zakonima jamčena prava.

Nije nam jasno zašto sindikat odlučuje kojoj kategoriji radnika će se podići plaće i na koji način? Nije li uloga sindikata da ravnopravno zastupa sve svoje članove koji su im ukazali povjerenje u ostvarivanju njihovih prava? Nadali smo se ispravku ove nepravedne podjele od strane Grada Pule, našeg osnivača upravo kako bi se spriječila diskriminacija struke u vremenima kada su ova zanimanja deficitarna i ljudi sve više izlaze iz struke. Zašto Grad Pula ne djeluje u okviru svojih ovlasti i mogućnosti koji im pruža sam zakon, već prepušta ovako važne odluke jednom sindikatu, zaista nam nije jasno. Zašto Grad Pula podržava degradaciju i diskriminaciju struke, odnosno stručnih suradnika, voditelja, ravnatelja i odgojitelja s visokom stručnom spremom? Točnije, 30-ak djelatnika, u odnosu na 300 zaposlenih u dječjim vrtićima je izostavljeno prilikom povećanja materijalnih prava radnika u obliku koeficijenata, što zasigurno čini presedan u ostvarivanju boljih radnih uvjeta i materijalnih prava.

Slijedom svih navedenih događaja, dio izostavljenih radnika nezadovoljnih radom sindikata odabrao je istupiti iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te pristupiti velikom strukovnom sindikatu koji zastupa zaposlene u dječjim vrtićima diljem Hrvatske, odnosno u Sindikat obrazovanja, medija i kulture. Važno je napomenuti da u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Pula djeluje i podružnica trećeg sindikata, Nezavisnog Sindikata Radnika Hrvatske koji je novoosnovanoj podružnici SOMK-a ponudio suradnju u najboljem interesu svih članova koje oba sindikata zastupaju.

 SIKiD je propustio učiniti isto te započeo iznositi krive informacije članovima i klevetati svoje bivše članove i novi sindikat u koji su izabrali ući. Pitamo se, kome ovakvo djelovanje koristi? Članovima sindikata zasigurno ne. Trebaju li sindikati djelovati zajedno u najboljem interesu radnika dječjih vrtića koje zastupaju? Ili za cilj imaju stvarati podjelu i netrpeljivost među djelatnicima dječjih vrtića i time im naštetiti prilikom ostvarivanja zakonski im omogućenih materijalnih prava?