Demonstracija vježbi spašavanja unesrećenih osoba sa invaliditetom u slučaju potresa

Demonstracija vježbi spašavanja unesrećenih osoba sa invaliditetom u slučaju potresa-127972

NA INICIJATIVU DRUŠTVA DISTROFIČARA ISTRA
U Kanfanaru predstavnicima Udruge slijepih Istarske županije i Društva distrofičara Istre, na inicijativu Društva distrofičara Istre, a pod organizacijom Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske demonstrirane su vježbe spašavanja unesrećenih osoba sa invaliditetom u slučaju potresa. 

U vježbama su sudjelovali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske, tim za spašavanje iz ruševina i tim za tehničko – taktičku potporu, Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a, Istarske županije te psi tragači. 

Nazočnima su predstavljene procedure traganja za unesrećenim osobama nakon potresa, spašavanje zatrpanih ljudi u urušenim građevinama, spašavanje ozlijeđenih i neozlijeđenih žrtava, zbrinjavanje unesrećenih osoba, pružanje medicinske skrbi, mobilizacija i djelovanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u operacijama urbanog
traganja i spašavanja, koordinacija s operativnim snagama sustava civilne zaštite te provjera specijalizirane opreme za spašavanje iz ruševina.

(H.R.)