Castrum Pula 97: Pogodnosti sufinanciranja uređenja zgrada i uštede suvlasnicima

Castrum Pula 97: Pogodnosti sufinanciranja uređenja zgrada i uštede suvlasnicima-86784

KROZ DOLCEVITU OBNOVLJENO 13 ZGRADA
S ciljem obnove zgrada s najmanjim mogućim troškom za suvlasnike, stručni tim najvećeg upravitelja zgrada u Puli i Istri Castruma Pula 97 d.o.o., koji upravlja sa više od 650 zgrada, kontinuirano razmatra sve otvorene opcije za sufinanciranje uređenja zgrada,  a hvalevrijedan i kvalitetan model istoga predstavlja sufinanciranje obnove pročelja i krovova zgrada putem gradskog projekta Dolcevita. Obnova pročelje obaveza je suvlasnika u zgradi sukladno suvlasničkom udjelu, a dodatno sufinanciranje od strane Grada omogućuje suvlasnicima da se lakše odluče za uređenje zgrada. 

„Kao najveći upravitelj poslovnih i stambenih zgrada u županiji, ponosan sam što naši građani s područja Pule prepoznaju prednosti obnove zgrada uz sufinanciranje Grada Pule putem projekta Dolcevita. Svakodnevno informiramo suvlasnike zgrada o mogućnostima, novitetima i prednostima koje takva obnova nudi kako bismo im omogućili da najpovoljnije i kvalitetno urede i dotjeraju svoje zgrade. Riječ je o pristupu koji daje izvrsne rezultate, a posebno je to vidljivo kada sami suvlasnici svoja pozitivna iskustva prenose dalje i poticaj su drugima da samoinicijativno pokrenu aktivnosti obnove svojih zgrada“ istaknuo je Aleksandar Matić direktor Castrum Pula 97 d.o.o..

Za svaku zgradu Castrum Pula 97 d.o.o. otvara zaseban žiro račun pričuve s kojim samostalno upravljaju suvlasnici putem svog predstavnika. U slučaju nedostatka sredstava pričuve za veće obime radova Castrum u suradnji sa s bankama realizira kredit pod povoljnijim uvjetima.  

Putem projekta Dolcevita do sada je Castrum obnovio 13 zgrada i to 10 zgrada u starogradskoj jezgri (Castropola 3, Držićeva 2/Sergijevaca 36, Forum 11, Giardini 14, Hermana Dalmatina 11, Kapitolinski trg 1, Kapitolinski trg 7, Kapitolinski trg 10/Flaciusova 8, Sergijevaca 39, Uspon Sv. Roka 5) te 3 izvan starogradske jezgre (Bastijanova 2, Rimske Centurijacije 9, Veli Jože 6) sukladno tada važećim odredbama odluke Dolcevita.

Novih 10 zgrada pak prijavljene su na posljednji poziv Dolcevite s mogućnošću aktiviranja dodatnog sufinanciranja Grada temeljem nedavno donesene Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule.  

Sufinanciranje Grada Pule je moguće ostvariti za obnovu pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, te dodatno za uklanjanje grafita sa zgrade i nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na vanjskim dijelovima građevina koje se nalaze na području cijeloga grada Pule.

„Obzirom nam se otvorila mogućnost dodatnog sufinanciranja Grad Pule i za uklanjanje grafita sa zgrada ulažemo napore da se suvlasnici što kvalitetnije upoznaju s tom mogućnošću i vjerujemo da će je mnogi iskazati interes i iskoristiti datu priliku da po povoljnijim uvjetima urede pročelja. U konačnici uređene zgrade imaju i veću vrijednost što za same suvlasnike predstavlja bitnu stavku“ naveo je Matić te dodao da se prilikom obnova vodi računa da ugrađeni materijali budu zaista kvalitetni, a podsjetio je i na cjelokupnu dobit zajednice koja se ostvaruju angažmanom domaćih građevinskih firmi prilikom obnove zgrada.

'Iako našim korisnicima, kao što smo gore naveli, na dnevnoj bazi prezentiramo sve mogućnosti obnove, i putem ove objave koristim priliku upoznati građane koje sve pogodnosti mogu ostvariti po Programu obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada', kazao je Matić te pojasnio modalitet.

Naime, nastavio je, 'korisnici mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50% opravdanih troškova ulaganja (nabava opreme i troškovi izvođenja radova) po pojedinoj građevini do maksimalno 75.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 100.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine unutar Zone prioriteta. U Zonu prioriteta spada Trg Portarata, Ulica Sergijevaca, Clerisseauova ulica, Danteov trg, Forum, Trg Stara tržnica, Prolaz sv. Nikole, Flaciusova ulica, Riva, Kapitolinski trg, Kandlerova ulica, Carrarina i Amfiteatarska ulica, Trg Ozad Arene, Istarska, Scalierova i Flavijevska ulica, Giardini te Flanatička i Fontička ulica. Dodatno sufinanciranje u iznosu od 100% opravdanih troškova ulaganja, do maksimalnih 50.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 70.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine unutar Zone prioriteta, građani će moći ostvariti za radove obnove detalja.

Za sve građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, sukladno odredbi Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, građani odnosno suvlasnici zgrada mogu ostvariti i pravo na sufinanciranje   izrade projektne dokumentacije, u iznosu do 50% opravdanih troškova ulaganja do 4.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj građevini, koliko se može ostvariti i za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata građevine, u slučaju energetske obnove.

Za radove na zaštiti vanjskih dijelova građevine od grafita na cijelom području grada Pule, građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje do 50 % opravdanih troškova ulaganja na način definiran odredbama Odluke.

U slučaju kada je ulično pročelje u dobrom stanju, predviđena je i mogućnost obnove samo bočnih i dvorišnih pročelja, također za Zonu prioriteta, vidljivih s javnih površina, kao i mogućnost sufinanciranja obnove samo krova građevine, u slučajevima kada na istom postoje iznimno vrijedni detalji i dekoracije. Novost je i mogućnost korištenja pričuve u vidu avansnog plaćanja od strane Grada Pule za razdoblje od najviše 7 godina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana,  čime se na jedinstven način dodatno stimulira i pomaže realizacija programa obnove'.

Za kraj, direktor Matić naglasio je da će se Castrum Pula 97 d.o.o. i dalje truditi  da građani, odnosno suvlasnici u zgradi imaju kvalitetne uvjete življenja i da povećaju vrijednost svojih nekretnina.
  
(REX/Pripremila: Doris Floričić/Foto: Manuel Angelini)