Aminess donirao zaštitnu medicinsku opremu

Aminess donirao zaštitnu medicinsku opremu-112154

OPREMA JE DONIRANA ZAVODU ZA HITNU MEDICINU U UMAGU
Novigradska turistička kompanija Aminess osigurala je Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije-ispostavi Umag donaciju od 600 komada FFP2 maski i 100 komada filtera za FFP3 maske, koje omogućuju najveći stupanj zaštite za zdravstveno osoblje.

Riječ je o zaštitnoj medinskoj opremi koja zdravstvenim djelatnicima itekako pomaže u njihovom svakodnevnom radu u ovoj fazi pandemije, kako bi povećali vlastitu sigurnost te sigurnost svojih pacijenata. Koliko je ona važna, govori i to što im upravo maske FFP2 maske omogućuju čak 95% zaštite.

Aminess je ovom donacijom zdravstvenim djelatnicima Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije tako osigurao zaštitnu medicinsku opremu za naredna četiri mjeseca, i to za 34 djelatnika ispostave, kako bi i dalje imali visoki stupanj zaštite te nastavili sigurno zbrinjavati svoje pacijente.

„Trošenje zaštitne opreme na razini našeg svakodnevnog rada je zaista veliko. Opreme nam kronično nedostaje, zalihe brzo nedostaju, a mi se kontinuirano trudimo pružiti što bolju zdravstvenu skrb našim pacijentima. Ova donacija od Aminessa zaista će uvelike olakšati naš rad, stoga im još jednom veliko hvala na solidarnosti i pomoći u ovoj za sve nas izazovnoj situaciji“, istaknula je voditeljica ispostave Umag Jovanka Popović Glavičić, dr.med spec.

(REX)