Znanost

Pra?enje kakvo?e mora na plažama u Istarskoj županiji

TEMPERATURA MORA U PORASTU

Unato? objavljenim analizama o kakvo?i mora za kupanje koja je objavljena na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i...

Završio 3. Istarski povijesni biennale

TEMA SKUPA BILA JE KULTURA PREHRANE I BLAGOVANJA NA JADRANU Ju?er je nakon trodnevnog zasjedanja u Pore?u završio 3. Istarski povijesni biennale, me?unarodni znanstveni skup koji se ove godine predstavio...

Veliki odaziv gra?ana

ME?UNARODNI DAN CRVENOG KRIŽA NA PULSKOJ TRŽNICI

Veliki broj, mahom starijih, gra?ana zaustavljao se u želji da mu volonteri Crvenog križa izmjere tlak ili da,...

Down centar Pula za izmjenu zakona

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA I NAKON 7. GODINE ŽIVOTA DJETETA?

U prostorijama Down sindrom centra u Puli predstavljen je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koji je nastao kao...

Ostanimo povezani
Oglašavanje