Zanimljivosti

Prvi dan prolje?a?

HLADNO KAO DA JE ZIMA
Još uo?i zime postavljeno je Strašilo u liku Snješka, koje se u ovim klimatskim uvjetima može izgraditi tek od krpe,...

Zahtjev za ponavljanje procedure obrade i donošenja GUP-a Grada Pule

KOORDINACIJA ZA DEMOKRATIZACIJU ISTRE – ISTARSKI GROZD
Zbog izostanka participacije gra?ana, udruga gra?ana i stru?ne javnosti u proceduri donošenja GUP-a Pule kao temeljnog dokumenta kojim se zacrtava...

Neobi?na izložba u pulskoj Gradskoj knjižnici i ?itaonici

IZLOŽBA NOVOURE?ENIH SVJETSKIH KNJIŽNICA
U pulskog Gradskoj knjižnici i ?itaonici održava se izložba naziva „Vision bibliothek“. Rije? je o izložbi novoure?enih...

Uo?i Uskrsa

NA TRŽNICI VELIKA POTRAŽNJA ZA JAJIMA
Danas je na pulskoj tržnici, o?ekivano, bila velika potražnja za kupnjom jaja. Unato? tome, ve? ih je do podne na...

Ostanimo povezani
Oglašavanje