Vijesti

Odjeci izjave Bruna Langera da Pula postaje novi ?ernobil (5)

Boris Mileti?, pulski gradona?elnik (IDS): SVATKO RAZUMAN TREBA OŠTRO OSUDITI ZASTRAŠIVANJE JAVNOSTI Zahvaljujem na vašem pitanju. Postupaju?i u cilju provjere navedenih tvrdnji g. Langera uputio sam upite na...

Odjeci izjave Bruna Langera da Pula postaje novi ?ernobil (4)

Petar Lovri? (DC): "RADI SE O NESHVATLJIVOM EKOCIDU"

S obzirom na ?injenicu kako je tzv. greenfield investicija tvornice kamene vune Rockwool u Op?ini Pi?an nesumnjivo jedan od najeklatantnijih...

Prof. dr. Ranko Bon: Neodrživi projekti IDS-a…

KAKO PROTIV SAMOVOLJE MO?NIKA I KORUPCIJE SVIH VRSTA? Op?e je poznato da postoje dva klju?na preduvjeta za uspješnu borbu protiv samovolje mo?nika i korupcije svih vrsta: civilno dru...

ISDF: “Omerta” izme?u ugovornih strana u slu?aju Rockwool

Glasnogovornik Rockwoola nije svojim ju?erašnjim priop?enjem demantirao ništa što sam iznio, zapo?eo je presicu Bruno Langer, pozivaju?i se na priop?enje izdano od strane Rockwoola,...

Ostanimo povezani
Oglašavanje