Muzika

Sutra koncert gradskog orkestra Grada Budaorsa iz Ma?arske

NASTUPA I PUHA?KI ORKESTAR GRADA PULE
Danas, 8. kolovoza, u 11 sati održao se prijem predstavnika gradskog orkestra Grada Budaorsa u Komunalnoj pala?i. Predstavnika je primio gradona?elnik Boris Mileti?. Gradski...

Motosusret MK Skunksa na tvr?avi Punta Christo u Štinjanu

ORGANIZIRANO JAHANJE KONJA
Ve?erašnji program po?inje u 21 sat na tvr?avi Punta Christo u Štinjanu, a svirat ?e, uvijek energi?ni, „More-less“ sa svojim obradama ...

Ljetna glazbena akademija Terra magica u Valamar Diamantu

MLADEN GRDOVI?  U PORE?U PJEVA O LJUDIMA, MORU,  RODNOM KRAJU, LJUBAVI I DOMU
Ve? par godina u nizu Ljetna glazbena akademija Terra Magica, me?unarodnog karaktera,  gostuje u...

2 dana SKAkanja po otoku

SAVJET DANA: NEMOJ STATI
Nakon puta prema Krku u trajanju od 4 sata, zahvaljuju?i svim mogu?im i nemogu?im gužvama od Pule pa sve do Voza na Krku, novinari Regionala...
Ostanimo povezani
Oglašavanje