Živjela tipi?na istarska ku?a!

Piše: prof. dr. Ranko Bon
Istrom se lagano širi jedna nova kulturna pojava. Izuzetno je zanimljiva sa stajališta kulture. To je takozvana tipi?na istarska ku?a. ?esto se vidi kako u lokalnim novinama, tako i na televiziji. Ovaj je pojam ve? tako duboko uvriježen me?u našim ljudima da ?e se skoro nadomjestiti s jednostavnom skra?enicom: TIK.  Za kratko ?e vrijeme svatko znati što je to TIK, pa se ne?e morati koristiti onolika slova da bi se reklo nešto sasvim jednostavno i svima odli?no poznato.
Kako pak TIK izgleda? Kako se može namah prepoznati? To je izdvojena ku?a od golog kamena, koji je ?esto nalijepljen na zidove od cigle, s puno malih krovi?a pokrivenih kanalicama i lo?ica ukrašenim volticama, a uz nju obavezno ide i bazen. Zapravo, bez bazena nema TIK-a. Bazen je klju?ni dio ove nove kulturne pojave, te je uvijek u prvom planu kada se TIK-ovi snimaju za naše radoznale medije. A ni bez golog kamena nema TIK-a. Iako su nekada samo stale bile u golom kamenu, danas se može vidjeti posvuda, pa i u starim gradskim jezgrama, gdje se nekada samo pofarbanom žbukom branilo od vlage. Svemu ovome treba još dodati da u TIK-ovima žive imu?niji ljudi, a me?u njima ponekad ima i naših, da ne kažem, tajkuna.
TIK se ve? toliko udoma?io u našoj sredini da je prihva?en ?ak i od starosjedilaca. Nedavno sam bio iznena?en kada je takav jedan starosjedilac izjavio za skupinu TIK-ova skoro sagra?enih nadomak Motovuna da su to "tipi?ne istarske ku?e". Ne treba ni pominjati da svaki od ovih TIK-ova ima i svoj bazen. Ovaj starosjedilac ih je ?ak i posjetio, te na osnovu vlastitog iskustva tako nešto slobodno izjavio. Kako sam ih ja bio posjetio tijekom gradnje, dobro znam da su gra?ene od cigle, tj. od kerami?kih blokova, te da su tanki komadi škrilje potom bili žbukom nalijepljeni po vanjskim i nekim unutarnjim zidovima. Bilo kako bilo, ove su ku?e od samih starosjedilaca dobile TIK status, a to je velika pohvala za graditelje, poduzima?e i arhitekte.
Iako u Istri nema bas nekakvih arhitektonskih ili urbanisti?kih organizacija, nema sumnje da bi i one rado podržale ovu novu kulturnu pojavu. TIK je ipak TIK,  napokon, samo arhitekti mogu potpisati nacrte za tolike TIK-ove po našem poluotoku, pa postoji i mogu?nost da su ih arhitekti zapravo i projektirali. Što se urbanista ti?e, TIK-ovi u skupinama ne izgledaju baš kao stara istarska sela ili zaseoci, pa su valjda i napredni urbanisti umiješani u ovu novu kulturnu pojavu. No, i oni ?e se sigurno brzo prilagoditi novom vremenu.
O zaštitarima kulturne baštine ovdje nema ni smisla govoriti. Kulturni krajobraz nije za njih od neke posebne važnosti. Oni se prije svega bave žbukom kojom se vezuje kamen i sli?nim klju?nim problemima zaštite. Naravno, TIK-ovi nisu u njihovoj ingerenciji. No, za nekoliko ?e godina i zaštitari kulturne baštine vjerojatno prisvojiti TIK kao kulturnu pojavu od velike vrijednosti za novu Istru, pa ?e ?itava pri?a biti lijepo zaokružena. TIK ?e postati dio istarske kulturne baštine, pa ?e kao takav biti i zašti?en. Možemo o?ekivati da ?e svaki TIK napokon dobiti svoju diplomu s pe?atom i potpisom neke odgovorne osobe iz Ministarstva kulture.
Prof. dr. Ranko Bon
Predsjednik
Motovun - eko grad
Centar za odrzivi razvoj

Facebook komentari