Zelena Istra uputila poziv gra?anima

PO?ETAK GRADNJE «KAŠTIJUNA»

Planira se skori po?etak gradnje centralnog županijskog odlagališta otpada "Kaštijun" (izme?u Pule i Medulina) u kojem ?e se tre?ina pristiglog otpada iz cijele Istre pripremati za spaljivanje u TC Koroma?no (Holcim). Spaljivanje tako velike koli?ine komunalnog otpada u koliziji je s Strategijom gospodarenja otpadom RH i hijerarhijom prema kojoj su “prioriteti izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te smanjivanje njegovih opasnih svojstava”. Me?utim, u ostvarenje tih prioriteta ulaže se zanemarivo malo novaca, dok se prednost daje brzim i neodrživim rješenjima poput uništavanja otpada spaljivanjem pod pritiskom interesnih lobija cementne industrije. Poznato je da spaljivanjem komunalnog otpada u kojem se nalaze svakakve vrste otpada, ?ak i opasni, mogu nastati i  opasni štetni spojevi poput dioksina i furana te tako ugroziti zdravlje stanovnika Istre, ali i šireg podru?ja. Prisjetimo se da je upravo zbog pove?anih koncentracija dioksina u velja?i ove godine zatvorena spalionica otpada u Trstu. Upravo je u tijeku javni uvid u projekt i zato pozivamo sve gra?ane da se informiraju i prisustvuju javnim raspravama o tom projektu koje ?e se održati u utorak 11.12.2007. u Komunalnoj pala?i u Puli s po?etkom u 17 sati i u srijedu 12.12.2007. u prostorijama Op?ine Medulin s po?etkom u 16 sati. Za više informacija gra?ani nam se mogu obratiti putem telefona radnim danom od 9 do 16 sati na broj 506 065 ili putem emaila udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr.  (IP)

Facebook komentari