Zelena Istra upozorila Grad Pulu na nepoštivanje zakona:

UKAZALI NA PREKRATKO TRAJANJE JAVNE RASPRAVE
Zelena Istra je Gradu Pula dostavila upozorenje na trajanje javnog savjetovanja o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada, koje, prema njihovim riječima nije u skladu sa zakonom.
Napominju kako je Grad Pula utvrdio trajanje javne rasprave od 10 dana, dok je zakonom predviđeni minimum 30 dana. Ističu da su minimalni rok od 30 dana za istu Odluku ispoštovali mnogi gradovi i općine u Istri, poput Novigrada, Medulina, Poreča, Labina, Rovinja, Vrsara, Buja i drugih.

Dopis Zelene Istre Gradu Puli prenosimo u cijelosti:

'U obrazloženju donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i nužnosti provođenja javnog savjetovanja pozivate se na članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i trajanje javne rasprave od 5. do 15. siječnja 2018.

Podsjećamo vas da prema istom članku u stavku 3 stoji da su  “tijela javne vlasti dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje od 5. do 15 siječnja. 2018. nije u skladu sa Zakonom.   Mišljenje o obavezi provedbe i trajanju javne rasprave zatražili smo od Povjerenika za informiranje (vidi dopis u prilogu), koji ističe kako bi “rok za savjetovanje trebao biti 30 dana te da iznimno taj rok može biti kraći, u kojem slučaju bi na internetskoj stranici i u izvješću o provedenom savjetovanju trebalo pojasniti razloge koji opravdavaju kraći rok”.  

Osim toga, zanemarili ste odredbe Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 164. st. 4.) koji nalaže minimalni rok za savjetovanje je 30 dana (čl. 163., st, 3.)  "prilikom utvrđivanja prijedloga odluka općeprimjenjivih pravno obvezujućih pravila …koja koji bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš”. Nema nikakve dvojbe o značaju predmetne Oduke za okoliš.

Radi se o odluci koja je od izuzetnog značaja za građane Pule pa bi i sama odgovornost prema građanima nalagala javnu raspravu dulju od 10 dana. Nema nikakvog opravdanja što je prijedlog odluke sačinjen u posljednji čas, budući da je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom donesena još u svibnju, kada je najavljeno njeno stupanje na snagu 1. studenog 2017. s rokom prilagodbe JLS od 3 mjeseca.

Navodimo i ostale stavke istog članka, pošto na internetskim stranicama Grada Pule  nije objavljen Plan savjetovanja za 2018. godinu, a zakon nalaže njegovo objavljivanje “najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine”:

(5) Tijela javne vlasti dužna su donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. O izmjenama plana savjetovanja tijelo javne vlasti dužno je istim putem izvijestiti javnost.

(6) Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.


Pozivamo vas da svoje djelovanje uskladite sa zakonom i produljite trajanje javne rasprave na zakonom predviđeni minimum, kako biste zainteresiranoj javnosti dali razumno vrijeme na raspolaganju za uključivanje u savjetovanje.
Nadamo se i da ćete po okončanom savjetovanju u skladu sa zakonom izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi', kako stoji u priopćenju koje ispred Zelene Istre potpisuje  Dušica Radojčić. rex

Facebook komentari