Zelena Istra: Primjedbe na Plan davanja koncesija

I PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021.
Dobili smo primjedbe Zelene Istre na Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. i Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2021. koje je Zelena Istra u propisanom roku do 28.11.2020. dostavila Gradu Puli. Njihove primjedbe - priopćenje u cjelosti prenosimo:

"Postoji niz alternativnih rješenja kojima se bi ostvario javni interes za uređenim gradskim plažama, npr. obnova kupališta Valkane javnim ili europskim novcem te zatim, kao i do sada, davanje koncesijskih odobrenja za sve gospodarske djelatnosti na uređenoj plaži. Prihodom od koncesijskih odobrenja mogla bi se održavati plaža. Davanje koncesija na način na koji se predlaže ovim Planom neće dovesti do uređenja niti jedne gradske plaže.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom navodi se iznos koji se planira za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom od 3.000.000,00 kuna. Sredstva se planiraju osigurati u proračunu Grada Pule iz sljedećih izvora:

- iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Pule,
- iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule koje pripadaju Gradu Puli.

Planom se, kako nalaže dobro upravljanje, treba preciznije definirati otkuda će se prikupiti 3 milijuna kuna za održavanje pomorskog dobra s obzirom se od planiranih koncesija na pomorsko dobro u skladu s trogodišnjim i godišnjim Planovima planom davanja koncesija na pomorsko dobro za razdoblje 2019.-2021. / 2021. godišnje očekuje svega 83.000,00 kn. Da bi javnost mogla imati informaciju o temelju za navedeni procijenjeni prihod na temelju kojim će se održavati pomorsko dobro u 2021., u predmetni Plan treba uvrstiti izvještaj o prihodima ostvarenima iz koncesija i koncesijskih odobrenja u prethodnom periodu. Javnost bi trebala imati informaciju o tome jesu li se u prethodnim godinama ostvarili ciljevi, jesu li sredstva bila dostatna ili nisu te novim Planom ispraviti manjkavosti.

Skrivanje podataka od javnosti kada su pitanju koncesije i koncesijska odobrenja koje provodi Grad Pula očito je u usporedbi s npr. Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je na webu objavila Registar koncesija i koncesijskih odobrenja s imenima pravnih osoba nositelja odobrenja, vrstama odobrenja i rokom trajanja koncesije ili odobrenja: https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/Informiraj-se
Na istim se stranicama nalazi i obrazac za prijavu nezakonitosti i devastacije pomorskog dobra.

Da bismo mogli znati jesu li prethodni Planovi upravljanja ostvarili ciljeve i koje, potrebno je u predmetni prijedlog Plana uvrstiti izvještaj o provedbi Planova upravljanja za barem pet prethodnih godina. Tako bismo mogli zaključiti:

- jesu li Planovi upravljanja bili učinkoviti u odnosu na ciljeve,
- kakva je realizacija sredstava,
- koji je ostvareni prihod Plana,
te koji problemi postoje u upravljanja dobrom od iznimne važnosti za grad.

Tek tada se mogu predlagati nove mjere za rješavanje problema.

Stoga predlažemo:

- da se u predmetni Plan uvrsti izvještaj s gore navedenim stavkama o realizaciji provedbe Planova upravljanja po godinama u prethodnih 5 godina (te da se novi Plan uskladi s potrebama koje proizlaze iz tog izvještaja)
- da se u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule za 2021. navede jesu li za svaku popisanu mikrolokaciju već izdana koncesijska odobrenja
- ime nositelja koncesijskog odobrenja
- rok trajanja koncesijskog odobrenja.

Povlaštenim informacijama pogoduje se širenju klijentelističke mreže - poznatom obliku korupcije.

- da se po uzoru na najbolju praksu objavljivanja registra koncesija i koncesijskih odobrenja predmetnim Planom naredi objava registra Grada Pule s arhivom iz svih prethodnih godina i to u roku od 4 mjeseca od stupanja na snagu Plana."

(rex)

Facebook komentari