Zbog sigurnosti djece uklonjena dva suha stabla u Parku Franje Josipa

NA JESEN ĆE SE ODRŽATI ZAMJENSKA SADNJA
S ciljem osiguranja sigurnosti građana, posebice djece koja koriste dječje igralište u Parku Franje Josipa, djelatnici Hortikulture Pula Herculanea-e d.o.o. jučer su pristupili uklanjanju dva suha stabla brijesta kojima su, tijekom nedavnog nevremena, popucale grane i pale po parku i dječjem igralištu. U takvom stanju stabla su predstavljala opasnost za građane budući je postojala izvjesna mogućnost daljnjeg pada grana i izvaljivanja stabala čime i utjecaja na korištenje staze i platoa u parku, odnosno utjecaja na sigurnost svih korisnika.

U cilju očuvanja zelenog fonda grada Pule, u skladu sa dosadašnjom praksom, zamjenska sadnja u istom parku i okolnim zelenim površinama obavit će se na jesen kada budu povoljni uvjeti za sadnju o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena. Inače, za napomenuti je da se ova vrsta stabala - brijestovi posljednjih godina suše po cijeloj Hrvatskoj te će odabir vrste zamjenskih stabala biti sukladan našem podneblju kako bi se osigurali optimalni uvjeti za rast stabala.

(rex)

Facebook komentari