Zbog korona krize Proračun za 2020. smanjen za gotovo 20 posto

ODRŽANA 27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PULE
Sa 13 glasova ZA, bez glasa PROTIV i 6 SUZDRŽANIH glasova gradski vijećnici su jučer usvojili rebalans Proračuna Grad Pule za 2020. godinu. Inicijalno usvojeni proračun Grada Pule za 2020. u iznosu od 553.620.134,18 kuna, uslijed razvoja situacije s pojavom pandemije koronavirusa te negativnih posljedica za gospodarstvo koje je virus generirao, smanjen je za 19,66 posto ili 108.817.977,74 kn te sada iznosi 444.802.156,44 kune. 

Važno je istaknuti kako unatoč nužnim rezovima proračuna, izravne pomoći najugroženijoj kategoriji stanovništva nisu smanjene. Također, s obzirom na trenutačne otežane okolnosti vezane za poslovanje poduzetnika, Gradska uprava odlučila je povećati izravne potpore poduzetnicima, a među njima su, kao jedna od najvažnijih, sredstva za sufinanciranje kamata na novu kreditnu liniju koju će Grad provesti zajedno s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i gradovima Istarske županije. Nadalje, direktne potpore za poduzetnike povećavaju se s 1,5 na 2,5 milijuna kuna.

Kao što je spomenuto, osnovni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu su opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane pojavom COVID-a 19. Gotovo svi zaposleni u uslužnim djelatnostima zbog zabrane rada u mjesecima kad je pandemija bila na vrhuncu, bili su izravno na udaru te im je bilo ugroženo poslovanje. Osim njih, smanjene gospodarske aktivnosti osjetili su i predstavnici djelatnosti koji nisu imali zabranu rada, no imali su poteškoća s naplatom svojih potraživanja. Korona kriza je ugrozila egzistenciju mnogih poduzetnika te zaposlenika i njihovih obitelji.

Zbog toga je Grad Pula još u ožujku, odmah po izbijanju krize, usvojio set solidarnih mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke u gradskoj blagajni, riječ je o mjerama kojima je Grad očuvao gospodarske aktivnosti i radna mjesta u Puli u najizazovnijem razdoblju krize koja je pogodila cijeli svijet.

Osim ovoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Istovremeno su i Vladine mjere imale izravan utjecaj na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave - poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Razumljivo je stoga da je Proračun pretrpio značajne gubitke na prihodnoj strani te je ovim rebalansom bilo potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda, a time i na stavkama rashoda.

Prihodi poslovanja rebalansom se smanjuju u ukupnom iznosu od 93.587.861,15 kuna ili 19,60 posto te iznose 383.805.265,42 kune. Najveće smanjenje odnosi se na prihode od poreza - koji se smanjuju za 42.370.000,00 kuna ili 23,70 posto te iznose 136.420.000,00 kuna. Prihodi po osnovi poreza i prireza na dohodak smanjuju se za 37.950.000,00 kuna ili 24,80 posto i iznose 115.050.000,00 kuna.

Smanjeni su i svi rashodi koji nisu neophodni za redovno funkcioniranje gradske uprave, mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina.  Najveće smanjenje je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu gdje se smanjuju sredstva za 80.544.085,20 kuna ili 36,82 posto te iznose 138.197.009,23 kune. Od toga gotovo polovica se odnosi na smanjenje Programa Izgradnje.

Kao što je uvodno navedeno, smanjenje je bilo potrebno izvršiti na gotovo svim stavkama s time da se nije smanjilo za pomoć najugroženijoj kategoriji stanovništva, odnosno zadržana sva socijalna izdavanja!

Od ostalih točaka dnevnog reda na sjednici Vijeća može se izdvojiti da su usvojena izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2019. godinu. Nadalje, donesena je i Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, obzirom je predmetno regulirano propisima kojima je uređen porezni postupak. Donijete su i Izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu kao i Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

(rex)

Facebook komentari