Završene radionice prof. Baltazara

MLADI FILMAŠI PRIMILI DIPLOME
U ponedjeljak  je u Gradskoj knjižnici i ?itaonici Pula u 12 sati održana podjela diploma za polaznike ovogodišnje filmske škole profesora Baltazara. Radionice su se održale od 14. do 18. srpnja, u sklopu ovogodišnjeg 55. festivala igranog filma u Puli. Festival je u svojim programima obratio posebnu pozornost najmla?ima. Polaznici su tijekom radionice bili podijeljeni u dvije grupe: mla?i i stariji. Nakon kreativnog i zabavnog procesa stvaranja animiranih filmova maleni i oni malo ve?i prvi ?e put imati priliku uživati u dje?jem filmskom i animiranom programu. Svako jutro od 21. do 26. srpnja u 10:00 sati u Gradskoj knjižnici i ?itaonici Pula vrtjet ?e se oni dobri stari i još neotkriveni potpuno svježi nacionalni i me?unarodni filmovi namijenjeni djeci svih uzrasta. Program ?e biti objavljen naknadno, a dotad pogledajte dobitnike koji su uspješno završili školu i letak naše 1. Pulice te raspored projekcija.
Popis sudionika ovogodišnje Male filmske škole profesora Baltazara:

GRUPA(stariji)

1.Ana Petelinec
2.Andrea Brlas
3.Brigita Cukon
4.Denis Kupus
5.Donna Karan
6.Edvard David Brumni?
7.Erik Jel?i?
8.Filip Bogdanovi?
9.Frida Cukon
10.Gabriel Mikulaco
11.Gea Raji?
12.Karlo Pavi?i?-Ravli?
13.Lena Bonassin
14.Lisa Karan
15.Louis Abdelghani
16.Lucia Berc
17.Lucija ?urkovi?
18.Mirela Raki?
19.Moris Camli?
20.Moris Šešum
21.Nikola Dubroja
22.Sara Bonassin
23.Tisa Kli?ek
24.Vedran Raki?
25.Vivian Fran?ula

GRUPA(mla?i)

1.Agneza Mihovilovi?
2.Aleta Tia Tomše
3.Ana Verbanac
4.Anja Kuzmi?
5.Daria Jurica
6.Dora Grgorini?
7.Egon Stan?ir
8.Iva Verbanac
9.Ivan Perkovi?
10.Ivana Juriši?
11.Ivana Morina
12.Ivor Borove?ki
13.Laura Ivan?i?
14.Lea Orli?
15.Lucija Juraga
16.Luka Grgorini?
17.Lukas Cvetko
18.Maria Jurica
19Mariana Jurica
20.Marijana Krajcar
21.Mia Mandini?
22.Nika Juraga

Facebook komentari