Završne konzultacije o arhitektonskom rješenju za OŠ Veli Vrh

NAJBOLJI UVJETI ZA ŠKOLOVANJE DJECE
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehni?ku kulturu u  suradnji sa Društvom  arhitekata Istre u završnim je konzultacijama oko izrade se projektnog zadatka i teksta natje?aja za izbor arhitektonskog rješenja za izgradnju nove zgrade Osnovne škole Veli Vrh, te o?ekujemo da ?e uskoro biti objavljen u medijima.
Povjerenstvo za izgradnju škole Veli Vrh zadužilo je Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehni?ku kulturu za izradu projektnog zadatka, kojim ?e se odabrati projekt po kojem ?e se graditi nova škola. Za izbor projekta (s troškovnikom procjene gradnje objekta) objaviti ?e se javni natje?aj za arhitektonsko rješenje ?iji ?e nositelji biti stru?ne osobe, konkretno Društvo arhitekata Istre koji ?e formirati tim stru?njaka za ocjenjivanje pristiglih radova.
Povjerenstvo za izgradnju škole Veli Vrh formirano je od predstavnika roditelja u?enika iz škole Veli Vrh, ravnateljica škole Veli Vrh, uz predstavnike grada Pule, sa željom da uklju?imo sve zainteresirane strane, te da cjelokupni projekt bude usuglašen sa potrebama lokalne zajednice. Željeli bi naglasiti da ?e se prilikom pripreme projekta, kao i same izgradnje nove zgrade Osnovne škole Veli Vrh poštivati svi standardi koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za izgradnju škola i oko toga nema kompromisa. Naša djeca zaslužuju najbolje uvjete za školovanje i to ?e im se i izgradnjom moderne nove škole i omogu?iti. Nema govora o tome da ?e se na tom projektu štedjeti u bilo kojem smislu od projektiranja, do izgradnje i  samog opremanja škole.
Osim sam škole dogovoreno je da ?e novi objekt sadržavati i prostorije mjesnog odbora i vrti?a. Nadalje, Povjerenstvo za izgradnju OŠ Veli Vrh prihvatilo je zaklju?ak o osnovnim karakteristikama objekta prema standardima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Osnovne karakteristike škole, prema tim standardima, uklju?uju: kapacitet škole (600 u?enika), rad u jednoj smjeni, sportsku trodijelnu dvoranu, kuhinju s posebnim dijelom za vrti?, vanjski prostor za tjelesni odgoj i parkiralište. Dje?ji vrti? bi imao, prema osnovnim karakteristikama,  pet odgojnih skupina i poseban ulaz, mjesni odbor višenamjenski prostor podijeljen pregradama, ?ajnu kuhinju, sanitarni ?vor i prostor za tajnika.

Facebook komentari