Zaustaviti rad tvornice !

POGLAVARSTVO IŽ DONIJELO ZAKLJU?KE O RADU ROCKWOOLA
Poglavarstvo Istarske županije na današnjoj je telefonskoj sjednici donijelo zaklju?ke o radu tvrtke Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?nu; 
1. Poglavarstvo Istarske županije podržava odluke Op?ine Pi?an i Op?ine Kršan od 14. studenog 2007. godine
2. Istarska županija traži zaustavljanje rada tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?nu dok se ne stvore preduvjeti koji ?e jam?iti poštivanje svih propisa o zaštiti okoliša Republike Hrvatske i Europske unije. Kod primjene propisa Republike Hrvatske i Europske unije Poglavarstvo Istarske županije traži da se primjenjuju oni propisi koji sadržavaju strožije kriterije.
3. Poglavarstvo Istarske županije zahtijeva od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva RH da odmah pokrene postupak revizije Studije utjecaja na okoliš tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?nu.
4. Poglavarstvo Istarske županije zahtijeva od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH da utvrdi ukupna ulaganja u objekte, opremu i svu ostalu infrastrukturu tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?nu.
5. Poglavarstvo Istarske županije zadužuje Zavod za javno zdravstvo Istarske županije da odmah izradi program pra?enja imisijskih pokazatelja u okruženju tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?nu.
6. Poglavarstvo istarske županije formirat ce stru?ni tim koji ?e kontinuirano pratiti sve aktivnosti iz gore navedenih to?aka. ( B.B.)

Facebook komentari