Zapo?inje Jazz time 2008.

OBROVAC I NJEZINIH 8 MUŠKETIRA VE?ERAS U RIJECI
Ve?eras u Rijeci zapo?inje 17. me?unarodni rije?ki festival jazz glazbe, Jazz time 2008. koji traje do 18. svibnja. U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku ve?eras ?e s po?etkom u 20 sati nastupiti Darko Jurkovi? i Charlie Trio, nakon kojih slijede Tamara Obrovac, njezin prate?i Transhistriae Ensemble i guda?ki kvartet Epoque iz Praga. Na istom mjestu i u isti sat, u sutrašnjoj jazz ve?eri u Rijeci nastupat ?e Mirohado Kvartet i Marsh Dondurma, a u nedjelju je na programu glazba Denis Razz Quarteta i Sylvie Courvoisier & Lonelyville. Nakon prvih dviju ve?eri u HKD Sušak, Jazz time 2008. Nastavlja se jam-sessionom u lounge baru Indigo.(N.T.)

Facebook komentari