Zapo?eo 6. Me?unarodni festival antike

MUZEJ GRADA UMAGA UPOZNAJE NAS S NA?INOM ŽIVOTA U ANTICI
Danas i u slijede?a dva dana Umažani i ostali posjetitelji toga grada mo?i ?e se na jedinstven na?in prošetati kroz davna vremena.Otvorenje izložbe gr?kih vaza iz riznice Arheološkog muzeja u Zagrebu otvorit ?e se publici ve?eras u osam sati. Uz izložbu ove dane prati niz zanimljivih doga?anja."Educa" predstavlja svoje muzejsko pedagoške radionice koje su se održale danas, no održati ?e se i slijede?a dva dana sa po?etkom u 18 i 30 sati na Trgu slobode. Predstaviti ?e se u tom programu i anti?ki zanati te muzejsko trgovište. Svakoga dana u 20 sati mo?i ?e se kušati i anti?ka hrana u Oštariji kod Radovana i Vjeke.
Danas nave?er u 21 i 30 predvi?en je program anti?kog plesa koji ?e izvesti talijanski gosti "Gruppo Danze Antiche" ("Grupa Anti?kog Plesa") iz Villadose i Institut Ars Dimicandi iz Milana. Sutra i preksutra u ve?ernjim satima nakon 21 mo?i ?e se pratiti anti?ka teatralna predstava. Teatar "Irena Kolesar" izvest ?e Plautovu "Alulariu". Anti?ka kultura sagledati ?e se iz svih kuteva, tako da su u program uvrštene i pri?e o Togi i pri?e o ženskoj rimskoj frizuri. Ovakvim se idejama, uz zabavu, mo?e doznati i nau?iti nešto više! (M. L.)

Facebook komentari