Započinje javno savjetovanje u Gradu Puli

O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA...
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula od 20. studenog 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i površinama javne namjene na području Grada Pule.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 20. studenog 2020. godine do 20. prosinca 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je pravilnik.prekopi@pula.hr

Sve informacije dostupne su na web stranici Grada Pule http://www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.

(REX)

Facebook komentari