Zapaženi rezultati pulskih “Gazela”

RITMI?KA GIMNASTIKA U DOMU SPORTOVA

U organizaciji Kluba sportsko-ritmi?ke gimnastike 'GAZELA' Pula, održan je prošlu subotu, 28. travnja, u Domu sportova 1. Me?unarodni turnir u ritmi?koj gimnastici. Turnir je organiziran povodom predstoje?eg Dana grada Pule, a nastupila je 61 ritmi?arka iz 20 klubova, odn. 8 zemalja (Nizozemske, Slovenije, Rusije, ?eške, Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske). Zapažene rezultate ostvarile su ritmi?arke doma?ina 'Gazele', kao i 'Pore?a' iz Pore?a, te 'Arabesque' iz Rovinja. Natjecanje se odvijalo u 6 kategorija; 3 u A programu, te 3 u B programu. Rezultati istarskih natjecateljica: A program: 1997. i mla?e 5. mj. Ana Vukoja – 'Pore?' 9. mj. Ema Žgrabli? – 'Gazela' Anja Ostoji? – 'Pore?' (nastupila van konkurencije)

1995. i mla?e 3. mj. Hana Radovanovi? 'Gazela' 5. mj. Antea Ra?ki 'Gazela'

1994. i mla?e 5. Carla Roberta Jugovac – 'Pore?' 8. Nora Pacenti – 'Gazela' 12. Teuta Tanushi – 'Arabesque'

B program: 1998. i mla?e - 3. Mia Mandini? – 'Gazela' 4. Matea Adri? - 'Gazela' 5. Alessia Petrovi? – 'Arabesque' 6. Paola Štros - 'Gazela'

1996. i mla?e - 1. Lejla Hasanagi? – 'Pore?' 6. Ema Badurina - 'Gazela' 7. Hana Softi? - 'Gazela' 9. Marina Kalac – 'Gazela' 10. Lucija Š?ur – 'Gazela' 11. Korina Laji? – 'Gazela'

1993. i mla?e - 1. Antonella Mar?eta – ' Gazela' 3. Dorijana Košta - 'Gazela' 4. Ana Iharoš - 'Gazela'

U prigodnom programu nastupila je plesna skupina Art dance, kao ?lanice 'Gazele' pod vodstvom Lene Beleti?, Almire Omanovi? i Mirjane Bošnjakovi?. Kao posebna atrakcija bili su nastupi ponajboljih ruskih ritmi?arki u mla?im kategorijama.

Facebook komentari