Zaoštrava se sukob SIK-a i Vodovoda zbog najavljenog otkaza Stanku Raduloviću

DIREKTOR SE OBRATIO JAVNOSTI, „SIK“ U NEDJELJU IMA PRESSICU I NAJAVLJUJE PROSVJED
Predsjedništvo SIK-a.jučer je obavijestilo medije kako će 23. svibnja u 9 sati, ispred upravne zgrade Vodovoda Pula d.o.o. u Radićevoj ulici 9, održati javni prosvjed, kao nezadovoljstva postupkom neutemeljenog i nezakonitog izvanrednog otkazivanja ugovora o radu sindikalnom povjereniku SIK-a u tom Društvu Stanku Raduloviću. Danas se medijima obratio direktor Vodovoda Darko Višnjić koji tvrdi kako kako postupak koji je pokrenut vezan isključivo za  ponašanje  radnika na njegovom radnom mjestu i njegov odnos prema obvezama koje je preuzeo Ugovorom o radu a ne, kako se to želi prikazati u medijima i na drugi način, o mobbingu ili šikaniranju radnika samo zbog toga što obavlja funkciju sindikalnog povjerenika. Sindikat za nedjelju u 9 i 30 saziva konferenciju za tisak a vjeruje se kako će se u ponedjeljak održati najavljeni prosvjed. Obraćanje javnosti direktora Vodovoda dipl.ing. građ. Darko Višnjić objavljujemo u cijelosti.

„S ciljem upoznavanja javnosti s činjenicma koje se odnose na mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora o radu radniku koji u trgovačkom društvu Vododvod Pula d.o.o. obavlja poslove referenta plana i analize zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa dostavljamo Vam priopćenje direktora Društva kako slijedi:
„Kao najdogovornija osoba Društva zadužena za zakonitost poslovanja Društva sma-tram da se pitanje prava i obveza iz radnog odnosa pojedinog radnika Društva mora rješavati unutar Društva u i skladu sa Zakonom i općim aktima Društva a ne putem medija ili na ulici.
Iako sam napomenuo da je pitanje prava iz obveza iz radnog odnosa pojedinog radnika Društva unutarnja stvar Društva smatram potrebnim, prisiljen na taj čin neistinitim i tendencioznim tvrdnjama i izjavama sindikata, ukazati na određene činjenice vezane za razloge i postupak otkazivanja ugovora o radu radniku koji u Društvu obavlja poslove referenta plana i analize a koji pored toga obavlja i funkciju sindikalnog povjerenika. 
Imenovani radnik dana 31. 3. 2011. godine odbio je da izvrši posao koji mu je naložen od strane direktora Društva a takvo postupanje prema općem aktu Društa predstavlja valjani osnov za izvanredni otkaz ugovora o radu radi kojeg nastavak radnog odnosa nije moguć. Bez obzira na mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora o radu postupak radnika okvalificirao sam blaže i to kao kršenje obveze iz radnog odnosa i zbog toga radniku 7. 4. 2011. godine uputio Upozorenje na obvezu poštivanja obveza iz radnog odnosa uz mogućnost otkaza ugovora o radu ukoliko se kršenje obveze iz radnog odnosa ponovi.

Prigodom pregleda i upoznavanja s dokumentacijom koja se odnosila na financijske pokazatelje poslovanja Društva u 2010. godini posumnjao sam u točnost i pouzdanost podataka vezanih za poslovni plan Društva u 2010. godini kao i rebalans toga plana pa sam radi otklanjanja tih sumnji od ovlaštene revizorske kuće naručio stručnu analizu poslovnog plana i rebalansa plana.  Dana 9. 5. 2011. godine Društvo je zaprimilo analizu revizorske kuće koja je ukazala na niz propusta počinjenih prigodom izrade rebalansa  poslovnog plana Društva za 2010. godini za koje je neposredno odogovoran referent plana i analize. Kako se prema stavu i ocjeni uprave Društva radi o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa, a o kojim činjenicama je u cijelosti upoznat i Nadzorni odbor Društva, pokrenut je postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu radniku koji obavlja poslove radnog mjesta referenta plana i analize.      

Stoga odgovorno tvrdim da je postupak koji je pokrenut vezan isključivo za  ponašanje  radnika na njegovom radnom mjestu i njegov odnos prema obvezama koje je preuzeo Ugovorom o radu a ne, kako se to želi prikazati u medijima i na drugi način, o mobbingu ili šikaniranju radnika samo zbog toga što obavlja funkciju sindikalnog povjerenika. Društvo u cijelosti poštuje sve obveze glede omogućavanja sindikatu da u skladu sa zakonom vrši svoju funkciju, međutim osoba koja obavlja funkciju sindikalnog povjerenika kao radnik Društva nije pošteđena od sankcija koje mogu uslijediti ukoliko se neodgovorno ponaša prema obve-zama na svom radnom mjestu odnosno ako ne ispunjava osnovne obveze preuzete ugovorom o radu.     
Uvjeti i postupak otkazivanja ugovora o radu propisani su Zakonom o radu i općim aktima Društa a radnik ima pravo da u zakonom propisanoj preceduri štiti svoja prava iz radnog odnosa i dokazuje zakonitost i opravdanost otkaza ugovora o radu. Ne osporavajući pravo sindikata da u skladu sa zakonom i vlastitim pravilima vrši funkciju i štiti prava svojih članova ipak smatram da način na koji to sindikat čini u slučaju radnika Društva koji obavlja poslove radnog mjesta referenta plana i analize nije primjeren i da se u javnosti unapijed stvara potpuno pogrešan dojam o tome da je opisani postupak pokrenut i da se vodi zbog toga što radnik obavlja funkciju sindikalnog povjerenika.“    
 
Uprava-direktor Darko Višnjić, dipl.ing. građ.

Facebook komentari