Zaklada proslavila 1. ro?endan

KRISTINA BULEŠI? NAJAVILA FINANCIJSKE POTPORE PUTEM NATJE?AJA
Povodom prvog ro?endana Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, na ?elu sa upraviteljicom Kristinom Buleši?, danas je u prostorijama Županijskog poglavarstva, uz nazo?nost Župana Ivana Jakov?i?a, prezentirala rad u proteklih godinu dana. Zakladu je 4. listopada prošle godine osnovala Istarska županija, a ona uspostavlja i razvija programe i projekte u suradnji s javnim, poslovnim i neprofitnim sektorom te takvu praksu kod drugih poti?e i osnažuje financijskim potporama. Njezina je misija poticati partnerstvo i razvoj civilnog društva, a ciljevi Zaklade su, izme?u ostalog, poticanje partnerstva i razvoja me?usektorske suradnje, poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva, snažnije uklju?ivanje gra?ana u proces donošenja odluka, poticanje informiranosti, razvoj lokalne zajednice i  pove?anje zapošljavanja u organizacijama civilnog sektora.
Financijsko djelovanje Zaklade obuhva?a raspisivanje natje?aja i davanje potpora, davanje temeljnih informacija o civilnom društvu te organiziranje edukativnih radionica, predavanja i seminara.
Zaklada dnevno ažurira internetske stranice, a tijekom prošle godine njezini su predstavnici održali malu turneju po gradovima, a uspostavljena je i suradnja sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.
Kristina Buleši? najavila je kako slijede financijske potpore putem natje?aja, sustavno pra?enje projekata, ?lanstvo u me?unarodnim fondacijama, suradnja sa poslovnim sektorom i formiranje strategije razvoja civilnog društva Istarske županije. (P.A.)

Facebook komentari