Zajedni?ke pripreme KSRG Gazela iz Pule i Sportskola 74 iz Moskve

 

NOVOSTI IZ PULSKE RITMI?KE GIMNASTIKE

 

U okviru redovitih ljetnih priprema, KSRG Gazela iz Pule organizira zajedni?ke pripreme sa prijateljskim klubom SPORTSKOLA 74 iz Moskve u periodu od 11-25.kolovoza 2007.g.Pripreme ?e se održati u Puli u dvorani SRC Mirna ( Patinaggio ) a sudjelovati ?e ?lanice natjecateljske ekipe KSRG Gazela. U dva tjedna intenzivnih treninga, sudionice bi trebale odraditi usvajanje novog pravilnika, te usavršiti i dopuniti svoje vježbe sa kojima ?e iza?i na nastupe u slijede?oj natjecateljskoj sezoni.

Sama suradnja sa ritmi?kim klubom Sportskola 74 uspostavljena je na proljetos održanom I.Me?unarodnom turniru u organizaciji KSRG Gazela koji je održan u Puli. Raduje nas ostvarena suradnja, budu?i se radi o respektabilnom klubu iz ?ijih redova dolazi kadetska prvakinja Rusije, juniorska prvakinja Moskve i niz vrlo uspješnih ritmi?arki na svjetskom nivou. Zajedni?ke pripreme
donose KSRG Gazela neprocjenjivu korist u smislu edukacije ?lanica i trenera, te stjecanja novih iskustava i znanja.

U cilju promocije  i popularizacije ritmi?ke gimnastike, organiziramo u suradnji sa Turisti?kom zajednicom grada Pule predstavljanje našeg kluba i goš?i iz Rusije u programu “Ve?er ritmike” na pulskom Forumu 19.08.07  sa po?etkom u 20,30 sati. U programu ?e nastupiti ?lanice našeg Kluba, te ?lanice kluba Sportskola 74 iz Moskve sa svojim vježbama sa kojima su osvajale vode?a mjesta na me?unarodnim turnirima.

KSRG Gazela nastavlja sa redovitim aktivnostima, te su u pripremi upisi novih ?lanova. Upisi po?inju 03.09.2007.g. u prostorijama Kluba u ex vojarni Rojc ( II kat ), svakodnevno od ponedjeljka do petka od 18,30-19,30. Upisati se mogu djevoj?ice od 4 godine na dalje, bez obzira na prethodno iskustvo. Rad sa novim ?lanovima odvija se po grupama prema uzrastu i prethodnom
znanju. Nove ?lanice obavezno prolaze kroz školu ritmike gdje savladavaju osnove ritmike (koordinaciju pokreta i glazbe)  gimnasti?ke elemente ( kolut, stoj, premet, zvijezde), te osnovni

Facebook komentari