Vrh SDP-a o brodogradnji i privatizaciji Uljanika

SDP: «HDZ JE STRANKA OPASNIH NAMJERA»
Danas je SDP održao konferenciju za novinare s temom brodogradnje u RH. Konferenciji su prisustvovali, saborski zastupnik Ljubo Jur?i?, predsjednik županijske organizacije SDP-a, Dino Kozlevac i Denis Martin?i?, predsjednik gradske organizacije Pula. Kozlevac je najavio temu brodogradnje i broda kao jedne od vitalnih djelatnosti Istarske županije, daju?i rije? Jur?i?u koji je vrlo detaljno iznio stav SDP-a o predstoje?oj privatizaciji Uljanika i drugih brodogradilišta, kao i probleme brodogradnje u Hrvatskoj. Naglasio je i važnost koju brodogradnja ima u Hrvatskoj s obzirom da je ve? stvoren odre?eni brand koji Hrvatska uživa zahvaljuju?i tradiciji gradnje brodova. "U svakom slu?aju, Hrvatska bi najprije trebala poduzeti strateške korake i odlu?iti kojim ?e se smjerom razvijati, te ukoliko je to industrijski razvoj i brodogradnja, organizirati i sustav školstva koji ?e takav razvoj i pratiti. Hrvatska je nažalost iz zemlje industrijskog razvoja postala zemlja manufakturne proizvodnje", naglasio je Jur?i?, dodaju?i kako je brod najsloženiji proizvod koji se u RH može proizvesti i najve?i je mobilni objekt koji ?ovjek uop?e može napraviti, a zahtjeva i veliki broj ugradbenih dijelova. To implicira i proizvodnju dodatne opreme gdje leži još jedan problem hrvatske brodogradnje koja ?e teško biti pozitivna s obzirom na veliki uvoz te opreme. S druge strane, svjetska potražnja za brodovima je u stalnom porastu, a Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja koja može proizvesti brod jer ima ve? stvorene prednosti i razvijen brand koji je prepoznatljiv u svijetu. Ukoliko se Uljanik i druga brodogradilišta privatiziraju, postoji vrlo velika vjerojatnost da se privatni vlasnik ne?e baviti problemima brodogradnje ve? ?e se voditi isklju?ivo svojim osobnim interesima. Osim toga, brodogradnja ima veliki multiplikativni efekt na hrvatsku proizvodnju, od 2,8% dok brodovi ?ine 10% izvoza RH, što je dovoljni pokazatelj kolika je važnost brodogradnje u Hrvatskoj. Dosta je problema koji optere?uju hrvatsku brodogradnju, po?evši od financijskih, ekonomskih, tehnoloških, marketinških, organizacijskih pa do nedostatka stru?nih kadrova koji su otišli u inozemne tvrtke, me?utim, ?injenica je da brodogradnja nigdje ne može opstati bez državne potpore, zaklju?io je Jur?i? svoje obimno izlaganje daju?i rije? Denisu Martin?i?u, predsjedniku gradske organizacije, Pula. «Grad Pula i Istarska županija, zainteresirani su za privatizaciju Uljanika, me?utim ne za onu lošu koja ?e biti pogubna za Pulu i Istru», naglasio je Martin?i?, upozoravaju?i na HDZ-ov nalog za hitnu privatizaciju Uljanika, nazvavši tu stranku, strankom opasnih namjera za brodogradnju, odnosno za Uljanik, podsje?aju?i na pogubnu privatizaciju iz 90-ih. Martin?i? je za po?etak sljede?eg mjeseca najavio i tematsku sjednicu Vije?a koju je inicirao Sindikat Istre i Kvarnera, te dodao kako ?e Grad Pula, SIK-u i upravi Uljanika pružiti maksimalnu potporu u zajedni?kim mjerama da se sprije?i ovakva sumnjiva privatizacija. (D.F.)

Facebook komentari