Volim Pulu: Nema razumnog objašnjenja zašto se plaže daju u koncesiju

ODRŽANA TRIBINA INICIJATIVE ''VOLIM PULU''
Grad Pula je Odluke o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća povukao s dnevnog reda, jer je prije donošenja takvih odluka potrebno prema zakonu provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Tada su u Gradu Puli morali pokrenuli internetsko savjetovanje s javnošću o planu davanja pulskih gradskih plaža u koncesiju za gospodarsko korištenje, koje traje od 11. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. godine.

Inicijativa ''Volim Pulu'' smatrala je da su građani slabo ili nikako upoznati o javnom savjetovanju putem interneta, a mnogi građani se i ne služe internetom, pa su sinoć u prepunoj Galeriji Cvajner održali javnu tribinu o tome žele li Puljani koncesije na javnim gradskim plažama, a želja im je bila i da se građanstvo što detaljnije informira o planiranim koncesijama. Osim toga Inicijativa je željela građanima objasniti kako da upute prigovore na gradske odluke što se tiče koncesija sedam pulskih plaža i lučice Bunarina.

Na javnu tribinu Inicijativa je pozvala i predstavnike Grada, a u ime Grada na tribinu je došao dogradonačelnik Robert Cvek, koji se morao braniti od verbalnih napada govornika iz publike, pa je na kraju i sam malo podlegao atmosferi rekavši: ''"Zašto ste upravo sada organizirali ovakvu javnu tribinu? Recite mi tko vas je platio i koliko?".  

Vratimo se na samu tribinu na kojoj je Dušica Radojčić odmah na početku u ime Inicijative okupljenim građanima dala objašnjenje da se na internetu provodi e-savjetovanje, te gdje se mogu potražiti konkretne informacije i kako se i na koji način Gradu Puli mogu uputiti osobne primjedbe. Osim toga, Dušica Radojčić je pokušala i objasniti zbog čega se tribina morala održati, kakve je Odluke Grad Pula htio donijeti, kakve su razlike između koncesije i koncesijskih odobrenja, te sve sporne detalje oko ovih odluka Grada Pule.   

Po Dušici Radojčić i Inicijativi ''Volim Pulu'' iz navedenih se odluka ne vidi kolika je točno površina koja se planira dati u koncesiju, jer zemljišne čestice nisu predstavljene na kopiji katastarskog plana, a nije navedeno ni koji se dio površine odnosi more, a koji na kopno, a po njima, nema ni razumnog objašnjenja zašto se plaže uopće planiraju dati u koncesiju.

Osim toga Dušica Radojčić je napomenula da je velika razlika radi li se samo o koncesijskim odobrenjima na dijelove plaža ili mora ili o koncesijama na pomorsko dobro kojim se dio ili cijela površina isključuje iz opće uporabe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje.

Na kraju, tijekom dana očekujemo i priopćenje Inicijative o tribini koje ćemo u cjelosti prenijeti.

(rex/foto Elvis Malagić)

Facebook komentari