Vo?enje putem potpune kvalitete

 

PREZENTACIJA U GOSPODARSKOJ KOMORI PULA

 

U velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore u Puli u srijedu u 11 sati održati ?e se prezentacija pod nazivom «vo?enje putem potpune kvalitete». Prezentaciju koju organiziraju Županijska komora Pula i Edukacijsko savjetodavni centar Optimum iz Rijeke održat ?e Alen Marot, dipl. psih, prof., savjetnik Centra Optimum koji je prošao posebnu edukaciju u organizaciji The W. Edwards Deming Institute iz Washingtona, a koji ima višegodišnje iskustvo u edukaciji i savjetovanju iz podru?ja upravljanja ljudskim resursima.
Prezentacija je uvod u ciklus edukacije od ?etiri me?usobno neovisna seminara koji ?e se održati u ŽK Pula od rujna do prosinca 2007, a temelje se na modelu Petera R. Scholtesa, ovogodišnjeg dobitnika Demingove nagrade koju dodjeljuje Ameri?ko društvo za kvalitetu. (P.A.)

Facebook komentari