Perspektiva ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju do 2013. godine

ODRŽANA KONFERENCIJA O IPARD PROGRAMU EU
Hrvatska udruga poslodavaca – Centar za europske pretpristupne procese, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja a u suradnji i pod sponzorstvom Istarske županije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak te u suorganizaciji s Agencijom za ruralni razvoj Istre, organizirala je danas u Vodnjanu u Domu mladih konferenciju na temu: IPARD program EU – perspektiva ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju do 2013. godine.
Konferenciji su nazočili član Poglavarstva za međunarodnu suradnju i europske integracije, Oriano Otočan, gradonačelnik grada Vodnjana, Klaudio Vitasović, direktor AZRRI-a, Graciano Prekalj te pročelnik županijskog Odjela za poljoprivredu, Milan Antolović.
Klaudio Vitasović je izrazio zadovoljstvo što se ova konferencija održava u Vodnjanu, jer ipak, Vodnjan prednjači u poljoprivrednom razvoju i maslinarstvu u Istri. Istaknuo je da postoji veliki interes poduzetnika za ovakve programe.
Oriano Otočan je skrenuo pozornost na to kako Istarska županija nastoji sve moguće programe i natječaje predstaviti potencijalnim korisnicima u Istri. Tako je do sada realizirano preko 90 projekata putem kojih je u Istru došlo preko 9 milijuna eura. Danas, Hrvatska ima na raspolaganju gotovo 150 milijuna eura za ruralni razvoj, a kada se uđe u EU, ističe Otočan, taj iznos bi se mogao povećati i na milijardu eura godišnje.
U uvodnom govoru, Milan Antolović je rekao kako se ovaj seminar održava da bi se informirali poduzetnici na koji način se treba pripremiti na IPARD program. Također je istaknuo kako je donesen program ruralnog razvoja Istre do 2013. godine. Učinjena je solidna osnova da se kvalitetno pripreme za izradu programa da se dobiju nepovratna sredstva. Da bi to dobili, jedinice lokalne samouprave dužne su realizirati programe gospodarenja na temelju važećeg zakona koji nikad do sad nije bio povoljniji, te se cijena zemljišta kreće od 18 do 20.000 kuna po hektaru. Vlasnik zemlje je dužan obrađivati zemlju, a ako neće treba ponuditi drugome koji želi obrađivati zemlju.
Direktor Agencije za ruralni razvoj Istre rekao je da postoje kvalitetni uslovi za proširenje poljoprivrede u Istri. Agencija AZRRI pružiti će potporu svim zainteresiranima.
IPARD, novi pretpristupni program EU za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje od 2007. godine do 2013. godine nastavlja provedbu svog prethodnika SAPARD-a, u području poboljšanja tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda te dodatno proširuje investicijske mogućnosti kroz razvoj ruralne ekonomije i diversifikaciju ekonomskih aktivnosti. Do 2010. godine krajnjim korisnicima, poljoprivrednim gospodarstvima te prehrambenom sektoru na raspolaganju će biti oko 137 milijuna eura.
"Istarska županija je kao jedna od najrazvijenijih hrvatskih županija do sada vrlo intenzivno sudjelovala u procesima europskih integracija, a posebice u različitim EU programima. Do sada su različiti subjekti iz Istarske županije sudjelovali u preko 90 međunarodnih projekata financiranih iz EU i drugih međunarodnih izvora, ukupna vrijednost kojih je preko 63 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost sredstava realiziranih kroz međunarodne projekte na području Istarske županije gotovo 9 milijuna eura. Kao i do sada, Istarska županija će nastaviti poticati naše poduzetnike na aktivno sudjelovanje u europaskim programima i upoznavati ih sa novim mjerama te objavljenim natječajima pa tako i sa IPARD programom EU kao nastavkom programa SAPARD", istaknuo je Oriano Otočan.
Kroz SAPARD program osigurana je financijska potpora 40 projekata u ukupnoj vrijednosti od oko 300 milijuna kuna i to u područja ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednim proizvodima.
Predmetna konferencija predstavlja pravovremenu pripremu i informiranje o mogućnostima ulaganja te je obuhvatila iskustva koja proizlaze iz SAPARD programa. Stručni tim razvojnih agencija ČaKra, CTR i RRAZŽ prezentirali su moguće projekte IPARD programa u sektoru vinarstva, maslinarstva, ribarstva, jaja, klaonica, mljekara i pršutana te obnovljivih izvora energije i ruralnog turizma. Predstavljeni su i modeli financiranja projekata i izrada poslovnog plana Bercona d.o.o. te modeli financiranja kroz specijalne programe HBOR-a i Erste banke. (E.O.)

Facebook komentari