Videoinstalacija Corpus u Maloj galeriji

SAMOSTALNA MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA GORANA ŠKOFI?A
U sklopu ovogodišnjeg ciklusa izložbi kojim se predstavljaju autori mla?e generacije, u ?etvrtak, 21. kolovoza u 21 h, u Maloj galeriji na Narodnom trgu u Pore?u održati ?e se otvorenje samostalne multimedijalne izložbe Gorana Škofi?a. Rije? je o  premijernom predstavljanju autorove novonastale  videoinstalacije pod nazivom «CORPUS»  o kojoj ?e govoriti Leila Topi?, autorica predgovora prate?eg kataloga. Izložba traje do 21. rujna, a može se pogledati svakodnevno od 10 – 13 i 18 – 23 h. Donosimo dio uvoda u kojemu Leila Topi? govori o Sizifovskom prokletstvu u pustinji stvarnosti: …«?ini se da su nemogu?nost postizanja životne neposrednosti lišene svakodnevnog spektakla te brojni društveni imperativi, središnja preokupacija  najnovije videoinstalacije Gorana Škofi?a naslovljene «Corpus». Autor bilježi kako je tijelo «prenapregnuto željom rušenja «svjetskog rekorda u brzini» pa se udeseterostru?uje kako bi uspjelo. Prepoznatljive brzine postale su nedostatne pa  tijelo mora rušiti sve granice kako bi postiglo željeni cilj.» Stoga Škofi?, uz primjetnu dozu ironije i subverzivnih humornih elemenata, posredstvom deset kratkih videozapisa predstavlja tijelo koje više ne poznaje stadij mirovanja. Tijelo, u ovom slu?aju umjetnikovo, no Goran Škofi? dodaje «moglo bi biti i Vaše»,  postaje objekt manipulacije videoslikom i postupcima montaže. Tijelo postaje ubrzano, simultano i mnogostruko u prizorima koji se izmjenjuju na deset video ekrana. Prolaze?i kroz instalaciju, posjetitelj prolazi kroz razli?ite situacije kojima je tijelo podvrgnuto pitaju?i se koje je tijelo stvarno? Odgovor je vrlo jednostavan. Stvarno tijelo je nestalo jer je postalo nedostatno…
Naša je kultura postala shizofrena na na?in ekstaze potrošnje. Uživamo u imaginarnim vizijama i slikama medijski stvorene kolektivne fantazije u kojoj je vrijeme postalo najtraženija roba. Tijelo ne može djelovati po sebi, samo za sebe - ono postaje simulirano - snimljeno, režirano, montirano i projicirano. »
Goran Škofi? ro?en je u Puli 1979. godine. Živi i radi u Pore?u i Zagrebu. Studirao je vizualne komunikacije i elektronske medije na Umjetni?koj akademiji u Splitu (UMAS). Diplomirao je video umjetnost 2006. godine. Škofi? radi na podru?ju video umjetnosti, eksperimentalnog filma, fotografije, muzi?kih spotova i dizajna. Njegov rad je fokusiran na prou?avanju i tuma?enju suvremenog života. Od 2002. godine radi na razli?itim projektima kao što su galerijske videoinstalacije, videa za kazališne predstave, TV- spotove, špice za filmske festivale i ostalo. Škofi? je prikazivao i izlagao svoje radove na brojnim izložbama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. (REX)

Facebook komentari