Veljko Ostoji? novi ?elnik Riviere Pore?

FRANCO PALMA ODLAZI U MIROVINU I POSTAJE PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Od 1. sije?nja 2008. godine ?elno mjesto Riviere Pore?, najve?e turisti?ke tvrtke koja posluje unutar grupacije Valamar, preuzet ?e Veljko Ostoji?, dosadašnji direktor tvrtke Brijuni rivijera d.o.o. Dugogodišnji ?elnik Riviere, Franco Palma, odlazi u zasluženu mirovinu te ?e i dalje biti prisutan u radu Riviere Pore? kao predsjednik Nadzornog odbora, s obzirom da se o?ekuje njegovo imenovanje na to mjesto na Glavnoj skupštini Riviere u lipnju 2008. Drugi ?lan Uprave Riviere Pore? i dalje ostaje Tihomir Nikolaš, dok ?e dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Georg Eltz ostati ?lanom Nadzornog odbora. Franco Palma odlazi u zasluženu mirovinu nakon 37 godina rada u Rivieri, od ?ega je 22 godine bio na njenom ?elu. Ujedno je godinama obnašao dužnost predsjednika predsjedništva i izvršnog odbora u Hrvatskoj udruzi hotelijera i restoratera. Me?u brojnim priznanjima koje je ovaj istaknuti turisti?ki stru?njak primio, isti?emo da ga je 1997. godine predsjednik Republike odlikovao Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovi?a za izuzetne zasluge i doprinos hrvatskom gospodarstvu. Na odlazak se, kaže, odlu?io još prije dvije godine, a odluka je definitivno donesena na Nadzornom odboru prije nekoliko dana, uz punu suglasnost, podršku i dogovor s ve?inskim vlasnikom Riviere.
U povodu svog odlaska u mirovinu i imenovanja na mjesto predsjednika Nadzornog odbora Riviere Pore?, g. Palma je rekao: „Riviera je danas i kadrovski i financijski konsolidirana tvrtka i odlu?io sam da je došlo vrijeme da se povu?em iz operative u mirovinu. Moram priznati da je dugogodišnja pozicija u vodstvu Riviere (22 godine) izazvala pomalo i umor, a naravno, želja mi je više vremena posvetiti sebi i svojoj obitelji. Neobi?no mi je drago da kroz obnašanje funkcija predsjednika i ?lanova više Nadzornih odbora i funkcijama u Hrvatskoj udruzi hotelijera, Hrvatskoj gospodarskoj komori i turisti?kim zajednicama i dalje ostajem uz Rivieru, grupaciju Valamar i hrvatski turizam. Povodom odlaska s  pozicije koju sam uspješno više godina obnašao, koristim priliku zahvaliti svim suradnicima, svim radnicima Riviere, a posebno mojoj obitelji koja mi je uvijek davala podršku“.
Veljko Ostoji? svoje je imenovanje za predsjednika Uprave Riviere Pore? prokomentirao sljede?im rije?ima: „Imenovanje za predsjednika uprave Riviere Pore? doživljavam priznanjem za svoj dosadašnji rad, odnosno projekte koje sam realizirao, kako  u privatnom, tako i u javnom sektoru. Riviera je za mene veliki novi poslovni izazov, naro?ito imaju?i u vidu srednjoro?ne i dugoro?ne razvojne ambicije i planove tvrtke. Uvjeren sam da Riviera i cijela grupacija Valamar ima realne šanse biti tržišni lider u hrvatskom turizmu i nadam se da ?u svojim iskustvom i znanjem u tome igrati jednu od klju?nih uloga. Poznavaju?i projekte koje u budu?nost namjerava realizirati lokalna samouprava, prije svega Grad Pore? te op?ina Tar-Vabriga, ali i Istarska županija, siguran sam i da Pore? kao destinacija ima sjajnu budu?nost, u ?emu ?e Riviera Pore? igrati zna?ajnu ulogu. U ovom trenutku želim istaknuti i ime njenog dugogodišnjeg direktora, Franca Palme, koji je ne samo postao i njen sinonim, nego je bez sumnje svojim radom u?inio Rivieru upravo onakvom kakva je ona danas“.
Veljko Ostoji? smatra da se njegov prelazak u Rivieru dogodio u trenutku kada je, nakon dugogodišnje pripreme, po?ela operativna realizacija projekta Brijuni rivijera. Kako je rekao, sve strateške odrednice tog projekta definirane su, izra?eni su i usvojeni dokumenti koji budu?nost tog podru?ja definiraju s globalnog prostorno-planskog te tržišnog aspekta. Definiran je i financijski model valorizacije pojedinih lokacija na priobalju te financiranja investicije obnove i izgradnje komercijalnih objekata na oto?ju Brijuni. „Kao što je poznato, prakti?ki je završena prva faza natje?ajnog postupka za odabir investitora za pojedine lokacije na priobalju te slijedi, usudio bih se re?i, tehni?ki dio posla završetka natje?aja. Moja je ocjena da je odra?en najvažniji dio posla te da je realizacija projekta samo pitanje vremena. Osobno sam zadovoljan onim što je u?injeno, iako smatram da je ukupan dosadašnji tijek projekta, zbog niza faktora koji nisu profesionalno-stru?ne naravi, bio prespor“, kazao je Ostoji?. Tako?er je naglasio da njegovim prelaskom u Rivieru ne prestaje njegova aktivnost u javnom sektoru. ?lan je Poglavarstva Istarske županije, predsjednik Turisti?ke zajednice Istre te ?lan Turisti?kog vije?a Hrvatske turisti?ke zajednice. „Vjerujem da ?e moje daljnje obnašanje tih funkcija biti na dobrobit onih koji su me na njih izabrali. Na koncu želim se zahvaliti svim suradnicima u mom dosadašnjem poslu s nadom da ?emo i u budu?nosti uspješno sura?ivati“, zaklju?io je Ostoji?. (REX)


Facebook komentari