Valter Glavičić, gradonačelnik Labina, u obilasku Mjesnih odbora

OBILASKOM RAPCA ZAPOČELE AKTIVNOSTI OKO PRIPREME PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2018.
Obilaskom mjesnog odbora Rabac započeli su razgovori Gradonačelnika sa predstavnicima mjesnih odbora grada Labina. Naime, u sljedeća dva mjeseca Gradonačelnik i stručne službe zajedno sa predstavnicima mjesnih odbora posjetiti će svaku poziciju koja muči žitelje grada. Obilaskom tih mjesta sagledati će se mogućnosti uvrštavanja u Proračun Grada Labina te sanacija istih. Aktivnosti oko izrade proračuna počinju početkom rujna, stoga se obilazak i razgovori sa predstavnicima mjesnih odbora planiraju u ljetnim mjesecima.

Zadatak Mjesnog odbora je da vodi brigu i osluškuje potrebe građana koje se odnose na svakodnevni život, a u cilju poboljšanja kvalitete života u naselju, kako estetski tako i funkcionalno. Grad Labin u svom sastavu ima sedam mjesnih odbora i to Labin donji, Labin gornji, Kature, Kapelica, Vinež i Rabac. 

„Želimo kao gradska uprava pružiti ljudima da prije samog sastavljanja proračuna za sljedeću godinu ukažu na nedostatke i probleme koji ih muče. Nadamo se dobroj suradnji sa predstavnicima mjesnih odbora i pomoć u rješavanju problema naših građana. Pri sastavljanju proračuna uzimat ćemo u obzir svaki ukazani detalj te u skladu sa mogućnostima isti riješiti u čim kraćem razdoblju.“ – izjavio je gradonačelnik Valter Glavičić prilikom današnjeg obilaska MO Rabac.

Tijekom obilaska rive te užeg centra Rapca, i brojni su građani ukazali na probleme, kao što su nedostatak parkirnih mjesta na tom području, mogućnost izgradnje parkirališta iznad hotela Amfora ili na nekoj drugoj lokaciji, ali i izrazili želju da područje rive napokon postane pješačka zona.

(REX)

Facebook komentari