Uspješna renovacija Odjela za psihijatriju OB Pula

GRADONAČELNIK MILETIĆ I ŽUPAN FLEGO U POSJETI...
Istarski župan Valter Flego, pulski gradonačelnik Boris Miletić, ravnateljica OB Pula doc.dr.sc. Irena Hrstić , pomoćnik ministra zdravlja dr. Denis Kovačić i voditelj Odjela za psihijatriju dr. Ivica Šain obišli su novoadaptirane prostore Odjela za psihijatriju u Zagrebačkoj 30 u Puli.

Naime, postojeća zgrada u vlasništvu Bolnice koja se koristi za pružanje zdravstvenih usluga u djelatnosti psihijatrije kroz godine je bila nedovoljno održavana . Primarni je problem predstavljala dotrajala krovna konstrukcija, što je kulminiralo 2014.g. sa dotrajalošću krova i obilnijim kišama, koje su prouzročile znatnu štetu na prvom katu zgrade. U skladu s time i djelatnost se psihijatrije premještala u relativno zadovoljavajuće prostore, no s obzirom na opseg štete u konačnici su i ti "zadovoljavajući" prostori bili previše skučeni i nedovoljno uvjetni. Uprava Bolnice morala je , usprkos činjenici gradnje  Nove bolnice, poduzeti mjere za zaštitom bolesnika i zaposlenika u djelatnosti psihijatrije.

Nakon obnove krova 2014.g. za koji je IŽ-ja izvojila 200.000 kuna. krenulo se i u adaptaciju i preobrazbu ovih prostora, te je današnje stanje i novi uvjeri rada umnogome doslovce preobražaj u kvaliteti i za smještaj i liječenje psihijatrijskih bolesnika do završetka nove bolnice, sredinom 2018.g. Aktualno uređena zgrada , sa obnovljenim krovom, liječničkim sobama  i ordinacijama, 2 dnevne bolnice, sestrinskim sobama, garderobom i prostorijama za rehabilitaciju te novim liftom i po završetku nove bolnice i preseljenju medicinskih sadržaja, ostati će korištena za potrebe OB Pula.

OB Pula trenutno provodi otvoreni postupak javne nabave i sklopila je ugovor o izvođenju obrtničkih radova adaptacije zgrade Odjela za psihijatriju na lokaciji Zagrebačke ulice 30 sa najpovoljnijim ponuditeljem , tvrtkom Vladimir Gortan d.d. Pazin.

Od ukupne vrijednosti 2 milijuna kuna, ministarstvo zdravstva sudjelovalo je sa 1,95 milijuna kuna, Istarska županija sa 164 tisuće kuna, Akcija Pula moj grad sa gotovo 23 000 kuna .

(J. Vitasović / foto: Manuel Angelini) 

Facebook komentari