Urušio se dio krova centra Karlo Rojc

FOTO VIJEST ?ITATELJA
Regional Expressu se javio ?itatelj ?iju foto vijest u cijelosti objavljujemo: Šaljem vam ove fotografije kako biste dobili uvid u situaciju na tre?em katu objekta Karlo Rojc, na kojem krov vec duže vrijeme prokišnjava. Nakon današnje kise dogodilo se urušavanje velikog komada žbuke i sitnog kamenja,na sre?u bez ozlije?enih. Na ovaj problem po?eo sam ukazivati prije tri godine tehni?kom vodstvu Rojca, ali ništa nije poduzeto. U Upravi Castruma stoji i moja prijava vezano za ovaj problem, no do današnjeg dana nisam dobio nikakvog odgovora.
Marko Grbac, predsjednik udruge "Armazonex" u ime korisnika tre?eg kata Karlo Rojca (kazalište Dr. Inat, Zelena Istra, Suncokret, Zajednica Srba u Istri, Studio kaPula, Tai chi klub "Pula").

Ovo pismo i fotografije poslane su:
Boris Mileti?, gradona?elnik Grada Pule
Eros ?aki?, Grad Pula
Vesna Petrovic, Grad Pula
medijima

Facebook komentari