Uređuje se Uspon Marijana Rotara kod Arene

RADOVI ĆE TRAJATI DO SREDINE SRPNJA
S ciljem uređenja neposrednog okoliša oko najznačajnijeg pulskog spomenika – Arene, Arheološki muzej Istre zajedno s Gradom Pula zajednički nastavlja s radovima uređenja Uspona Marijana Rotara. Uspon će se urediti kako bi bio dostojan pulskom amfiteatru, spomeniku upisanom kao kulturno dobro od nacionalnog značaja u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Podsjetimo, sondiranja na južnom dijelu Uspona s ciljem dobivanja saznanja o stanju arheologije, već su izvedena čime su se osigurali preduvjeti za nastavak uređenja s kojim se krenulo danas, 12. veljače 2019. godine.

Obzirom na lokaciju zahvata i važnost njene spomeničke vrijednosti u prostornoj cjelini grada, aktivnosti uređenja dogovorene su i usuglašene s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli.

Radovi predviđaju rekonstrukciju postojeće staze, odnosno postava nove podloge zadržavajući postojeći oblik. Isto tako uklonit će se postojeće stepenice koje spajaju Uspon Marijana Rotara s Istarskom i Škaljerovom ulicom te će se izvesti nove od armiranog betona. Osim toga, zamijenit će se i po potrebi dodatno pojačati ograda uz obje strane Uspona Marijana Rotara. U sklopu projekta izvršit će se rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacije, postava javne rasvjete te krajobrazno uređenje lokacije. Dio stablašica koje se nalaze uz amfiteatar uklonit će se te će se zelenilo na cijelom potezu Uspona u cijelosti zamijeniti novim biljkama u skladu s projektom hortikulturnog uređenja što uključuje sadnju grmlja, trajnica, pokrivača tla i sličnih udomaćenih i autohtonih vrsta. Kako bi se osigurao optimalan rast i održavanje novog biljnog fonda planirana je i realizacija odgovarajućeg sustava za zalijevanje.

Dinamika radova bit će u ovisnosti o arheološkim nalazima i vremenskim uvjetima, a planiraju se završiti do sredine srpnja ove godine.

Vrijednost investicije iznosi oko 4,5 milijuna kuna. Ugovoreni izvođači radova su Cesta d.o.o., Pragrande d.o.o., Herculanea d.o.o., Zanitel d.o.o., dok će nadzor vršiti Učka konzalting d.o.o.. Voditelj projekta je Pontifex d.o.o..
(Rex/foto:Elvis Malagić)

Facebook komentari