Upute za sprječavanje epidemije koronavirusa u učeničkim domovima

PRIJE ODLASKA NA ISPIT OBAVEZNO JE IZMJERITI TEMPERATURU
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je upute za sprječavanje epidemije koronavirusa u učeničkim domovima za vrijeme strukovnih ispita i državne mature, u kojima uz ostalo ističe da boravak u domu treba organizirati tako da u sobi bude jedan, a iznimno dva korisnika. Uz napomenu da sve aktivnosti treba provoditi tako da se smanje susreti uživo, što se posebno odnosi na okupljanja učenika i studenata (korisnika doma), kao i djelatnika, HZJZ ističe da je u domu nužno osigurati odgovarajući potrošni materijal za sprječavanje infekcija, kao što su sapun, tekuća voda ili 70 postotna alkoholna otopina za dezinfekciju ruku, papirnati ručnici i maramice, vreće za smeće, tekućine za površinsku dezinfekciju te u slučaju potrebe maske, jednokratne rukavice i toplomjer.

Potrebno je pojačati dezinfekciju zajedničkih prostorija, soba i sanitarnih čvorova najmanje dva puta na dan te površina koje se često dodiruje. Isto tako je važno provjetravati sve prostorije, a na ulazu u dom i na još nekoliko mjesta potrebno je postaviti dozatore s dezinficijensom.
HZJZ preporučuje i pojačanu osobnu higijenu korisnika i djelatnika te održavanje fizičke udaljenosti od 1,5 m. kada god je moguće. Boravak korisnika u sobama potrebno je organizirati tako da u jednoj sobi boravi jedan, a u iznimnim slučajevima najviše dva korisnika. Kada se odrede parovi korisnika, treba izbjegavati njihovo miješanje. Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje korisnicima s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija bolesti COVID-19.

Pristup zajedničkim prostorijama poput učionica, knjižnica, sportskih igrališta treba se ograničiti tako da razmak između prisutnih bude najmanje 1,5 m. Takve se prostorije mogu privremeno i zatvoriti, a te usluge (primjerice prehranu) osigurati u sobi korisnika. U kućnom redu treba naglasiti da je zabranjeno okupljanje u sobama te zadržavanje na hodnicima i stubištima. Ako je moguće, preporučuje se izbjegavanje miješanja učenika i studenata po katovima, paviljonima i slično. Djelatnici prije dolaska na posao trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu, a ako je moguće djelatnicima treba mjeriti temperaturu beskontaktnim toplomjerom na ulasku i izlasku iz doma, a evidencija o tome upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu.

U dom ne smiju ulaziti djelatnici, korisnici i druge osobe ako imaju povišenu temperaturu, respiratorne simptome ili im je potvrđena zaraza koronavirusom. Djelatnici i druge osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije ne smiju ulaziti u dom, a korisnici o tome moraju obavijestiti dom prije početka korištenja smještaja te im je potrebno omogućiti smještaj u domu, ako im se mogu osigurati uvjeti za samoizolaciju. Korisnici doma moraju u dom ponijeti toplomjer te svako jutro, a obavezno prije odlaska na ispit, izmjeriti tjelesnu temperaturu. U slučaju povišene temperature, korisnik o tome mora obavijestiti ravnatelja doma i ostati u sobi do dogovora o liječničkom pregledu. Neophodno je odmah o tome obavijestiti korisnikova liječnika, a u slučaju teže narušenog zdravlja pozvati hitnu pomoć.

Uprava doma treba osigurati izolaciju u sobi te mu osigurati dostavu hrane, lijekova i tekućina, kao i pružanje zdravstvene skrbi, a ravnatelj doma mora obavijestiti nadležnog epidemiologa u slučaju pojave bolesti s povišenom temperaturom. Korisnik kojemu je potreban osobni pomoćnik, ima pravo na pomoćnika, uz uvjet da osobni asistent poštuje sve preporuke. Ako se boravak u domu organizira u skladu s preporukama HZJZ-a, nošenje maski nije nužno, ali se preporučuje kod boravka u zajedničkim prostorijama. Nošenje medicinskih maski preporučuje se korisnicima s kroničnim bolestima, a obavezno je za korisnike u samoizolaciji. Ako se posao u domu zbog većeg broja zaposlenika u samoizolaciji ne može organizirati, stožeri civilne zaštite u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, napominje HZJZ.

(REX)

Facebook komentari