Upoznajte “Crveno srce”, ustanovu za zdravstvenu njegu u kući

DIREKTORICA LARISA MEŠANOVIĆ: OSMIJEH JE NAJBOLJI LIJEK!
Od trenutka kada uđete u administrativni prostor i sjedište ustanove "Crveno srce", u Šijani u Puli, dočeka Vas divno uređen prostor te zidni natpis:

"Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa".

Ova novootvorena Ustanova za zdravstvenu njegu u kući , saznajemo od direktorice i vlasnice Larise Mešanović, rezultat je njezinih snova, školovanja i usavršavanja te silnoga truda i rada ne bi li kvalitetno pružala pomoć u kući, pomoć starijima i nemoćnima, te zdravstvenu njegu bolesnima. Želja joj je imati zadovoljne korisnike, gdje će osmijeh i pružena pažnja biti najbolji lijek.

"Crveno srce" je dobilo odobrenje za rad od Ministarstva zdravlja  i mišljenje Hrvatske medicinske komore kako zadovoljavaju sve uvjete zdravstvenih djelatnika i medicinske tehničke opreme. Upravo zbog svojih budućih korisnika i postoji ova ustanova, kojoj se možete i obratiti radi zdravstvene njege i fizikalne terapije, potom edukacije članova obitelji i samih korisnika usluga pri pomoći u ozdravljenju. Posebno su orijentirani na dijabetičare, na hipo i hiperglikemičare,  te spremni za edukacije o ovoj temi u udrugama i gradskim Mjesnim odborima. Također, ustanova vrši usluge uzimanja materijala za laboratorijske pretrage ( krv, urin, stolica)  te transporta tog materijala u bolnicu, a u mogućnosti su doći k vama u dom ili na radno mjesto, no prije toga treba imati liječničku uputnicu.
Bave se i previjanjem rana prema stupnjevima, sprječavanjem komplikacija dugotrajnog ležanja ( dekubitusa, pneumonije, tromboze, kontrakture), dostavljaju lijekove ili nalaze sukladno nalogu nadležnog liječnika, postavljaju ili mijenjaju katetere prema nalogu nadležnog liječnika, zbrinjavaju kronične rane, daju injekcije po nalogu nadležnog liječnika, hrane bolesnika na usta ili putem postavljene nazogastrične sonde, rade aspiraciju sekreta kod teško oboljelih, toaletu stome, mjere i registriraju vitalne funkcije, kontroliraju razinu šećera u urinu / ili krvi, aktivno i pasivno zagrijavaju, podučavaju obitelji o skrbi za bolesnika...

Larisa veli da će "Crveno srce" također vršiti usluge pomoći u kući starijim osobama, i u smislu nabavke namirnica i svakodnevne pomoći pri plaćanju računa, odlaska u trgovinu i drugih manjih obveza. Sve ovo u mogućnosti je obavljati prema unaprijed dogovorenoj satnici i po potrebi, a za ove usluge nudi vrlo pristupačne cijene.

Obratite im se s povjerenjem, jer su svoje znanje i dosadašnje iskustvo rada u Domovima za starije osobe odlučili obavljati savjesno, stručno i sa srcem u svojoj Puli i svom zavičaju.

Ustanova za zdravstvenu njegu "Crveno srce" dolazi na Vašu adresu.

Kontaktirajte ih na: 091/ 604 2512,  052/55-66-61, ili na crveno.srce9@gmail.com; Facebook: Ustanova.CRVENO.SRCE

Zahvaljujemo na gostoprimstvu i želimo puno uspjeha u radu te mnogo zadovoljnih, sretnih, i zbrinutih korisnika!

(J. Vitasović / foto: S. Tkalčec)
 

Facebook komentari