Upiši se na poslijediplomski specijalistički studij FET-a

USAVRŠI SVOJA ZNANJA
Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u tijeku su upisi na poslijediplomske specijalističke studije, čiji su nastavni programi prilagođeni suvremenim potrebama tržišta. Na ukupno tri studija gotovo svatko može pronaći vlastito područje interesa:

1. Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

Omogućuje polaznicima stjecanje suvremenih znanja o različitim aspektima djelovanja Europske unije, kako bi polaznici dobili široki spektar informacija i znanja za obavljanje poslova na jedinstvenom tržištu Europske unije

2. Ljudski resursi i društvo znanja

Polaznici studija će steći temeljna znanja iz (strateškog) upravljanja ljudskim resursima i utjecaja društva znanja na razvoj inovacijskog okruženja, tehnoloških politika, tržišta rada te mobilnosti ljudi i kapitala. Steći će i specifična znanja iz područja organizacijske kulture, poslovne etike, radnog prava, utjecaja digitalnog poslovanja i menadžerskih vještina na ljudske resurse, upravljanja angažiranošću zaposlenika i strateškog računovodstva

3. Marketing usluga

Završetkom studija polaznici će posjedovati znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne za samostalno planiranje, vođenje, organiziranje i kontrolu marketinških aktivnosti i to posebice u uslužnim organizacijama u različitim profitnim i neprofitnim djelatnostima

Poslijediplomski specijalistički studiji traju dva semestra, odnosno jednu akademsku godinu, kroz koju se uz angažman nastavnika Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, te uz niz gostujućih predavanja istaknutih stručnjaka iz prakse, omogućuje stjecanje teorijskih i praktičnih znanja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odabranog područja (univ.spec.oec.).  
Cijena studija iznosi 20.000 kuna, a može se platiti u ratama. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2019. godine, a više informacije o uvjetima i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta: https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/specijalisticki , putem e-pošte nikolina.klecina@unipu.hr ili na broj telefona 052/377-004.

FET poziva sve one zainteresirane za usavršavanje i razvoj profesionalnih vještina i talenata da se upišu na jedan od poslijediplomskih specijalističkih studija!

(REX)

Facebook komentari