Župan Jakov?i? proglasio elementarnu nepogodu za Op?inu Pi?an

OLUJNO NEVRIJEME NANIJELO ŠTETU OD OKO DVA MILIJUNA KUNA

Istarski župan Ivan Jakov?i? proglasio je elementarnu nepogodu za Op?inu Pi?an, ?ije je podru?je 11. lipnja ove godine zahvatilo olujno nevrijeme pra?eno jakom tu?om. Uslijed velikih bujica došlo je do odrona zemljišta i potpornih zidova. Šteta se procjenjuje na više od 2.000.000,00 kuna što je oko 45 posto prora?una Op?ine Pi?an, koji je u 2006. godini ostvaren u iznosu od 4.447.655,00 kn. Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavezno je da u suradnji s Op?inskim povjerenstvom obavi procjenu šteta od elementarne nepogode po utvr?enoj zakonskoj proceduri.

Mora se utvrditi stupanj ošte?enja stradalih poljoprivrednih kultura i dugogodišnjih nasada i posljedica na poljoprivrednu djelatnost toga podru?ja, kao i druge štete koje su nastale na navedenom podru?ju. Kompletan izvještaj i elaborat o štetama dostavit ?e Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Jedinica lokalne samouprave dužna je u suradnji sa Županijskim povjerenstvom izraditi i Državnom povjerenstvu predložiti prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica.

Facebook komentari