Uo?i javne rasprave o Brka?u

RANKO BON O GOLF TERENIMA PODNO MOTOVUNA
Ranko Bon predsjednik Eko udruge Motovun – Eko grad uo?i javne rasprave koja se danas u 18 sati održava upravo u Motovuu, a vezano za izgradnju spornog golf terena podno grada Velog Jože kazao je kako je zahvat koji se planira katastrofalno prevelik. „Neki manji golf i polo koji se tako?er planira bio bi potpuno smislen i pomogao bi Op?ini Motovun. Zahvat koji se planira promovira gra?evinska mafija. Nema drugog objašnjena“, rekao je Bon. Dodao je kako se radi o zahvatu koji ?e u potpunosti promijeniti krajobraz Motovuna. „Motovun bi trebao biti zašti?en od strane UNESCO-a i kao takav bi imao zaštitu i kao gradi? ve? sa svojom okolinom. U ovom konkretnom slu?aju radi se o naselju koje je puno ve?e od samog Motovuna. Nas ima 300 u gradu, a ovdje se planira 500 ljudi plus 500 posjetitelja i još 265 radnika“, dodao je Bon te istaknuo kako velika ve?ina nema pojma o javnom uvidu i raspravi. (P.A.)

Facebook komentari