Umreženo civilno društvo od Trsta do Krfa

PRIOP?ENJE O MEDITERANSKOM SUSRETU NA KRFU

Tijekom proteklih nekoliko dana, od 2. do 5. svibnja 2007. godine, na otoku Krfu je održana šesta godišnja skupština COMPSUD-a, organizacije parlamentarnih zastupnika iz 22 zemlje Mediterana i EU-a osnovane prije 6 godina radi promocije održivog razvoja i zaštite okoliša. Ovogodišnjem susretu iz RH su prisustvovali dr. Ton?i Tadi?, saborski zastupnik, i Vjeran Pirši?, predsjednik savjeta udruge "Eko Kvarner".

Na skupštini je donesena Krfska deklaracija, u koju je uz druge važne zahtjeve na prijedlog hrvatskih predstavnika (što je dobilo podršku g. Milana Cvikla, ?lana slovenskog parlamenta, g. Miodraga Vukovi?a, ?lana crnogorskog parlamenta kao i g. Antonia Ramosa Preta, predsjednika odbora za okoliš portugalskog parlamenta) uvršten i zahtjev za proglašenje Jadrana posebno osjetljivim morskim podru?jem (PSSA) te je ta za Jadran važna inicijativa stavljena u kontekst Jadransko-Jonske inicijative. To smatramo zna?ajnim jer ?e se tijekom sljede?ih mjeseci proglašenje Jadrana PSSA na?i na mnogim me?unarodnim parlamentarnim tijelima kao prioritet. Skupu je nazo?ila i gr?ka ministrica vanjskih poslova g?a. Dora Bakoyannis koja je predložila da se na otoku Krfu bilateralno održavanju skupovi o zaštiti Mediterana, sa željom da taj otok na ulazu u Jadran postane važan me?unarodni centar za okoliš. Na skupu se je cijelo vrijeme naglašavala važnost organizacija civilnog društva (što je bio i razlog prisustva nekoliko uglednih predstavnika civilnog društva s Mediterana na ovom skupu). Naš predstavnik Vjeran Pirši? prezentirao je problematiku otvaranja novih naftovodnih pravaca preko jugoisto?ne Europe (SEE) te je zatražio i dobio od prisutnih parlamentaraca podršku za izgradnju mreže nevladinih organizacija za nadzor nad predloženim projektima.

Tu je ideju posebno podržao te predložio njeno širenje na cijeli Mediteran dr. Adnan Omran, generalni tajnik Arapskog parlamenta. Na marginama skupa održan je sastanak s predstavnicima lokalne nevladine organizacije „Eco Corfu“ koja je upoznata s prijete?om katastrofom zbog balastnih voda do koje ?e sigurno do?i ukoliko se realizira naftovod do albanske luke Valona. Predstavnici gr?ke ekološke udruge pokazali su veliki interes za to te su zatražili prijem u „Plavi forum“, mrežu ekoloških i zavi?ajnih udruga na Jadranu, na sljede?em sastanku foruma. Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je pristupanjem gr?ke ekološke udruge civilno društvo umreženo na cijeloj isto?noj obali Jadrana tj. od Trsta do Krfa, te spremno na zajedni?ku suradnju radi proaktivne zaštite Jadranskog mora, stoji u priop?enju udruge "Eko Kvarner". (IP)

Facebook komentari