Umjetnica Jana Žufi? na me?unarodnom kongresu ra?unalne umjetnosti

PORE?ANKA U MEXICO CITYJU PREDSTAVILA SVOJ PROJEKT
Ju?er je u Mexico Cityju Pore?anka Jana Žufi?, održala predavanje na temu »Apstrakcija i digitalna umjetnost« te predstavila svoj projekt »Gaia Fading« (»Gea blijedi«) s kojim je pozvana na sudjelovanje na me?unarodni kongres ra?unalne umjetnosti »Computer Art Congress 2008« koji se održavao tri dana, po?evši od 26. ožujka u meksi?koj metropoli te u obližnjem gradu Toluca de Lerdo. Umjetnica Jana Žufi?, ina?e ?lanica Udruge Ars.Polis – virtualnog grada-države umjetnosti, umjetnika i ljubitelja umjetnosti, pripremila je za prezentacijski dio projekta »Gaia Fading« seriju od devet ra?unalnih grafika srednjeg formata (92 x 69 cm). Radovi ?e u Muzeju moderne umjetnosti u Toluci pod zajedni?kim nazivom ovogodišnjeg izdanja kongresa »Emerging forms of computer art: making the digital sense« (»Nadolaze?i oblici ra?unalne umjetnosti: stvaranje digitalnog smisla«) biti izloženi do 6. travnja. (N.T.)

Facebook komentari