Umirovljenici za gradnju nove bolnice

KONFERENCIJA ZA MEDIJE IDS-a
U prostorima IDS-a u Puli održana je konferencija za novinare ?iji je cilj bio skrenuti pozornost na neke od problema koji tište istarsku populaciju. Predstavnik Zajednice udruga umirovljenika Istre Vittorio Giuiliani osvrnuo se na konstantni problem mirovina i umirovljenika. Tzv. "srpanjsko uskla?enje" izvršeno je samo polovi?no, ?ime je još jednom milijunska populacija umirovljenika u ovoj državi još jednom zakinuta. Sam rast mirovina je minimalan, u prvih 6 mjeseci ove godine rast je iznosio u prosjeku bijednih 12 kn, sa sije?anjskih 1904 kune na lipanjskih 1916 kuna. Nezaobilazna tema bio je i "nesretni" dug prema umirovljenicima. Naglašeno je kako je HSU pridonio legalizaciji plja?ke, prihva?anjem vladinog prijedloga o povratu duga.
Još jedan problem predstavlja nedostatan kapacitet domova za umirovljenike, te sama cijena tih domova, gdje je u prosjeku potrebna tromjese?na mirovina da bi se podmirila jednomjese?na potraživanja jednog od tih domova. Uz to, umirovljenici, kao skupina koja ovisi o zdravstvenoj skrbi, podržavaju izgradnju nove op?e bolnice. No da bi se taj projekt ostvario potrebna je pomo? države. Nažalost, u ovoj državi dolazi do decentralizacije svega osim onog najbitnijeg - novca.
Damir Kajin se potom osvrnuo na problem poreza na imovinu, koji ?e, prema rije?ima IDS-ovaca, najviše naškoditi vlasnicima stanova koji su 90-ih kupili iste po izrazito povoljnim uvjetima te vlasnicima 200.000 obiteljskih gospodarstava na ?ije bi se poljoprivredno zemljište napla?ivao ovaj porez. "Ovaj porez jest porez za sirotinju, jer sirotinja puni prora?un", izjavio je Kajin. Nemogu?e je bilo ne osvrnuti se na problem revizije privatizacije, koja o?ito stoji na mjestu. Kajin se dotakao i više puta najavljivanog uvo?enja poreza na dohodak od kapitalne dobiti od strane SDP-ovog kandidata za Premijera Ljube Jur?i?a istaknuvši da se IDS zalaže za tzv. njema?ki model po kojemu porez pla?aju samo oni koji drže u vlasništvu iznad 1% dionica nekog poduze?a i oni ?ije se poslovanje temelji na špekulativnom ulaganju na burzi. "U Hrvatskoj ?e nakon najavljene privatizacije HT-a ukupno biti više od 500.00 gra?ana koji dio svoje ušte?evine investiraju u vrijednosne papire. Oporezivanje dohotka od  kapitala DA, ali velikim igra?ima, a ne malim investitorima kojima je investicija u tržište kapitala vid štednje". Uvo?enju poreza na dohodak od kapitalne dobiti po principu svi smo jednaki usprotivio se je i Predsjednik Mladih IDS-a Tedi Chiavalon koji je istaknuo da nije isto ho?e li se oporezivati dohodak od kapitalne dobiti jednog Lukši?a, Cuccurina ili ?ovi?a i s druge strane malog investitora u tržište kapitala kojemu je to samo oblik štednje. Uz to, IDS ?e uskoro predložiti smanjenje PDV-a na hranu s 22% na 10%. (D. H.)

Facebook komentari