UmaGOgreen - Nova stabla u Svetom Pelegrinu za zeleniji Umag

VIJESTI IZ GRADA UMAGA
U okviru akcije sadnje drveća u samom centru i naseljima pod geslom „UmaGOgreen“, Grad Umag nastavlja sa sadnjom stabala i uređenjem hortikulture za zdraviji i ljepši grad u zelenoj zoni Svetog Pelegrina. Nakon što je pogođen jakim nevremenom u kolovozu o.g., u rujnu se u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH i Hrvatskim šumama krenulo u postupak sanacije prostora te uklanjanje oštećenih, odnosno srušenih stabala.

Ova je akcija predstavljala pripremu terena za sadnju novih stabala, točnije za ponovno pošumljavanje zona koje su pretrpjele najveće štete i koje su uslijed jakih vjetrova i pijavice ostale ogoljene. Tako je ovaj tjedan, kad službeno traje i akcija „Zasadi drvo, ne budi panj“ na razini cijele RH, komunalno poduzeće Komunela d.o.o. krenulo u akciju sadnje novih 40-tak stabala-pinija (Pinus pinea) u Svetom Pelegrinu, ne bi li uspjeli sanirati nastala oštećenja te vratiti Svetom Pelegrinu njegov prvobitni izgled.

Grad Umag već godinama svoje snage usmjerava u stvaranje što više zelenijih lokacija, stavljajući poseban naglasak na hortikulturno uređenje, ne bi li naš grad postao još ljepše mjesto za sugrađane, ali i posjetitelje koji biraju Umag kao svoju turističku destinaciju. Ujedno, kontinuiranim pošumljavanjem umaških površina, stvara sa preduvjet za ljepšu, ali i zdraviju zajednicu.

(REX)

Facebook komentari