Uljanik: Zaiskrilo na izboru novih članova Nadzornog odbora…

ZAŠTO SU DRŽAVNE TVRTKE SUZDRŽANE ?
Na glavnoj skupštini Uljanika u jednom trenutku došlo je do laganog usijanja pri izboru novog NO.
 Iznesena su imena kandidata no, za svakog od tih kandidata radnici su podnijeli protuprijedloge, što znači da se i za svaki od tih protuprijedloga mora glasati. Zato ovo glasanje traje vrlo dugo.

Napetost raste, ljudi su nervozni i u strahu da se uopće neće danas izabrati novi NO.
Problem je u tome što je velik broj glasova, obično najveći broj upravo suzdržanih. Boris Cerovac dignuo se nakon glasanja o jednom protuprijedlogu i rekao da nema smisla da itko ovdje bude suzdržan i zatražio da se, budući je glasanje javno, obznani skupština tko glasa suzdržano.

Iz informatičke obrade podataka objavili su da se radi o dioničarima državi (državne tvrtke koje imaju dionice- Croatia osiguranje, CERP, Hrvatska poštanska banka, HZZO)) i Splitska banka.

Boris Cerovac je ovim svojim istupom potaknuo i druge dioničare da se pobune protiv suzdržanog glasovanja jer tako neće moći donijeti ni jednu odluku, jer nemaju natpolovičnu većinu.

I iz Stožera za obranu brodogradnje Uljanik, četiri člana koji zastupaju dvadesetak posto malih dioničara na ovoj skupštini također su se pobunili, a nezadovoljstvo se proširilo i među drugim dioničarima, no ne među onima koji sjede u prva tri reda, do kojih je pristup medijima strogo zabranjen.

Zanimljivo je da su radnici očekivali potporu država a da se upravo na ovom glasanju pokazalo da jedino „država“ pokazala nedostatak razumijevanja za trenutnu alarmantnu situaciju u Uljaniku. (REX)

Facebook komentari